DOLAZAK DŽEVDET EFENDIJE U HERCEGOVINU 1863.GODINE

efendijaZSvuda se bila raširila vijest da u Hercegovinu treba da dođe carski izaslanik.Stanovništvo ga je očekivalo sa nestrpljenjem,čeznuvši za reformama koje su predhodni izaslanici obećavali ne mogavši uspjeti da ih ostvare.Pošto je poboljšanje prilika u zemlji bila želja naroda,bilo je lako zapaziti da se javno raspoloženje slagalo sa željama Nj.V.Sultana.

14.jula 1863.Rašid beg,moavin(pomoćnik) misije i ja odosmo iz Mostara da dočekamo Dževdet-efendiju,koji se iskrcao u Kleku.15-tog sretosmo ga u Metkoviću.

Godinu dana ranije Dževdet-efendija je bio poslan u izvanrednu misiju u Skadar,u Albaniju,moju rođenu zemlju,da umiri bunu koja je ugrožavala javni poredak i mir.Tu sam imao čast da se s njim upoznam,radeći nekoliko mjeseci pod njegovim rukovodstvom.Dakle,izaslanik nije bio za mene nepoznata ličnost.Naprotiv,otada,on mi je ukazivao svoju blagonaklonost.Svima je ulivao mnogo poštovanja,jer je Dževdet-efendija jedan od najumnijih i najprosvjećenijih ljudi Otomanske imperije.

16.jula ušao je u Mostar usred radosnih poklika stanovnika.

Sutradan dade da se službeno pročita carski ferman koji se odnosio na njegovu misiju i objavi proglas koji sam ja preveo na slavenski,francuski i talijanski.Veliki broj primjeraka upućeni su pravoslavnom i katoličkom sveštenstvu sa naređenjem da njihov sadržaj izlože u crkvama.

Evo toga proglasa:

„Narode Hercegovine!

Opće je poznato da Nj.V.Sultan,naš uzvišeni gospodar,od prvih dana svog dolaska na prijesto,radi samo na poboljšanju Carevine,na napretku i blagostanju svojih podanika.Nj.V.apsolutno želi da njegovi podanici svih klasa budu jednaki pred sudom i zakonom,da svakom bude zajamčena njegova lična bezbjednost,njegovo imanje i njegova čast,da se svaki stanovnik pod zaštitom njegovog pokroviteljstva može posvetiti punoj slobodi zemljoradnji,zanatima,trgovini i tako povećati blagostanje zemlje.

Kao što Nj.V. nije nikada prestalo da svuda donosi stroga naređenja radi postizanja ovih korisnih rezultata,isto tako On  me je udostojio da mi povjeri  vanrednu misiju da ispitam stanje ovoga kraja,da utvrdim kako je njime do danas upravljano,da dopunim što je moglo nedostajati za razvoj općeg blagostanja,da pružim pravdu svima uopće i da činim da iščeznu zloupotrebe.

Svako treba da bude zahvalan za očinsko staranje Nj,V.

Svi oni koji bi imali da podnesu žalbe ili da traže svoja prava,mogu sasvim slobodno iznijeti svoja traženja bilo pismeno bilo usmeno,a neće se propustiti da im se pruži dobra i poštena pravda.

Moja su vrata otvorena svakome.Svako može na njih zakucati bez straha i kolebanja i tražiti pravdu protiv svake osobe bez izuzetka.

Potrebno je da carska volja bude dostavljena na znanje svakome;zato objavljujem ovaj proglas.

Molim Boga da moje djelo bude korisno i povoljno za sve podanike Nj.V. Sultana,našeg premilostivog gospodara i vladara.

Mostar,17.jula 1863.

(Potpisan)Ahmed Dževdet.“

Izvor:Pasko Vasa-efendija-BiH za vrijeme misije Dževdet-efendije(Sa 1958.)

1131 Posjeta 3 Posjeta danas