Veliki interes za autocestu od Počitelja do petlje Međugorje

cesta

Poddionica Počitelj – Međugorje je duga 11 kilometara i podijeljena je na dva lota: LOT 1 petlja Počitelj – most Počitelj i LOT 2 most Počitelj – petlja Međugorje.

Aplikacije za LOT 1 predalo je deset kompanija, a za LOT 2 jedanaest kompanija.

U narednom periodu izvršit će se evaluacija pristiglih aplikacija, te će se pripremiti lista pretkvalifikovanih kompanija koje će biti pozvane da podnesu ponude.

“Na ovoj poddionici će se graditi najduži most Počitelj na Koridoru Vc koji je dug 975 i visok 85 metara, sa monolitnim stubovima te rasponskom konstrukcijom među stubovima od 147 metara. Most se nalazi sjeverno od grada Počitelja i spaja dvije obale rijeke Neretve, prelazi preko magistralnog puta M-17, željezničke pruge i lokalne ceste”, izjavio je direktor JP Autoceste FBiH Ensad Karić.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 100 miliona eura, a sredstva su obezbjeđena od Evropske investicijske banke (EIB).

Planirano je da će ugovori za izgradnju i nadzor nad izgradnjom biti dodijeljeni u junu ove godine. Rok za završetak izgradnje autoceste na ovoj dionici je 30 mjeseci.

U ranijem periodu izvršen je prijem iskaza interesa za pružanja usluga nadzora nad izvođenjem radova na pomenutoj dionici gdje je iskaze interesa predalo 16 kompanija.

Poddionica Počitelj – Međugorje je važna jer se povezuju gradovi Počitelj i Međugorje sa granicom Hrvatskom.

Liste kompanija koje su predale aplikacije za izgradnju i nadzor nad izgradnjom dionice autoceste od Počitelja do petlje Međugorje možete pronaći na zvaničnoj web stranici JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, saopćeno je iz Press službe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

852 Posjeta 1 Posjeta danas