ENES HALILOVIĆ:TEMELJNA FARBA

grafit

Jednog jutra,direktor ugleda na zidu škole

Grafit koji zbori o klanju

I odmah naredi domaru da prekreči zid.

Već sutradan,direktor ugleda isti natpis

I opet pozva domara

Koji opet umoči četku u kreč.

I tako jutrima,i tako godinama,

Direktor poziva domara,domar kreči.

A noć ostavlja crn natpis na bijelom zidu,

A djeca nagađaju ko je pisac tih slova.

Ali jednog jutra,direktor reče da uzalud je krečiti

I domar odmori ruke.

Sutradan,na zidu ugledaše

Nečiju krv.

Tako inače počinju ratovi.

## Enes Halilović (1977,Novi Pazar) je pripovjedač,pjesnik,novinar,ekonomista i pravnik.Objavio je zbirke poezije:Srednje slovo,Bludni parip,Listovi na vodi,Pjesme iz bolesti i zdravlja,zbirke priča.Prevođen je na mnoge evropske jezike.U Nišu 2012.dodjeljena mu je nagrada „Branko Miljković“.

Izbor:Kemal Mahić

1892 Posjeta 1 Posjeta danas