DA MI DADU K*O ŠTO MI NE DADU

NosnjaDa mi dadu,k*o što mi ne dadu

da obučem što je meni drago,

obuk*o bih čudno odijelo:

mor dolamu Morić-Ibrahima,

a čakšire bega Badnjevića.

zlatan fermen Zulfikarpašića,

crven fesić Defterdarevića,

anteriju bega Ljubovića,

na njoj zlatna puca Lakišića,

zlatne toke bega Sijerčića

i tamburu čalgidžije Ahme.

Još da mi je Merhemića bašča,

i u bašči stambolska serdžada,

pa da sjedim u zelenu bašču,

u has bašči pod đulom rumenim,

da udarim uz sedef tamburu,

da zapjevam tanko glasovito,

nek me čuje Merhemića Zlata

ne bi li me mlada sevdisala,

sevdisala i begenisala.

Izvor:Đenana Buturović-Morići,SA 1982.

Izbor:Kemal Mahić

994 Posjeta 1 Posjeta danas