Pomoć za Rusmu Osmanović, r. Nevesinjac

Vodica22

Poštovani ljubušaci,

dobili smo molbu za pomoć od Rusme Osmanović, rođ. Nevesinjac, rodom iz Ljubuškog, živi u Sarajevu.

Rusma je kcerka r. Ale i Alije – Alince Nevesinjac, živjeli su u kući na Vodici.

 

Nažalost Rusma je oboljela od tumora. Išla je na kemoterapije i trenutno stanje je bolje. Ali Rusma mora koristiti skupe injekcije da se stanje ne bi pogoršalo. Jedna injekcija košta 3.160 km, a potrebno je 6 kom., jedna svako tri mjeseca.

Rusma i familija nisu u stanju da kupuju ovu terapiju i prinuđeni su da se obrate za pomoć. Nadamo se da će se ljubušaci opet odazvati na apel i učestvovati u humanitarnoj akciji, koliko ko može i koliko želi, svaki prilog je jednako vrijedan.

Donacije u Norveškoj uplaćuju se na stalni račun 26101894303, Obavezno naznačiti namjenu uplate”Akcija za Rusmu Osmanović”

Za uplate u Danskoj obratiti se Faruku Jakiću.

Humanitarna akcija traje do 15. novembra 2015 g.

Akcija je završena 21.11.2015

Uplate za Rusmu:

1. Samir Hadžalić 400 n.kr.

2. Sibila Bašić 500 n.kr

3. Nihad Selimić 500 n.kr

4. Dina Dizdarević 200 n.kr

5. Hasan Sadiković 500 n.kr

6. Sanita Dizdarević 500 n.kr

7. Amela Hrnjičević 400 n.kr

8. Mithad Muminagić 500 n.kr

9. Emira Gujić 500 n.kr

10. Irma Toskić 400 n.kr

11. Adla, Mediha i Fahro Konjhodžić 600 n.kr.

12. Azra Ćerić 500 n.kr

13. Aida Ćerić 500 n.kr

14. Muhidin Grljević 500 n.kr

15. Hasan Jakić 400 d.kr.

16. Faruk Jakić 500 d.kr

17. Ljubušak 200 d.kr.

18. Miro Mehičević 400 d.kr.

19. Enko Mehičević 400 d.kr.

20. Abdulah – Dulo Sadiković 400 d.kr

21. Batan Tančica 400 d.kr.

22. Edita Garbo 500 d.kr.

23. Enes, Emila i Emel Kadragić 500 n.kr.

24. Đevad Jakić 400 n.kr.

25. Ljilja Ombašić 300 n.kr.

26. Mustafa Selimić 500 n.kr.

27. Hamid Ibrulj 1.000 n.kr.

28. Suad Beširović 400 n.kr.

29. Vahid Gujić 400 n.kr.

30. Mustafa – Muta Gujić 400 n.kr

31. Ajsela Imamović 500 n.kr.

32. Mustafa – Tezo i Safira Mujanović 1.000 n.kr.

33. Sakan i Raska Maksić 500 n.kr.

34. Rabija Sadiković 500 n.kr.

35. Avdo Maksić 500 n.kr.

36. Semir Konjhodzic 300 n.kr.

37. Hivzija i Zina Šaric 500 n.kr.

38. Sabira i Dženan Zaimović 400 n.kr.

39. Enes i Đenana Gujić 500 n.kr.

40. Mustafa – Joma i Nedja Mujanović 500 n.kr.

41. Admir i Jasmina Fazlić 500 n.kr.

42. Tarik Mujanović 100 KM

43. Plamo Mahić 400 KM

44. Mediha i Šefik Konjhodžić 500 n.kr.

45. Senad i Zlata Maksić 500 n.kr.

46. Fajso Dizdarević 300 n.kr.

47. Suad Selak 500 n.kr.

48. Hasan Dalipagić 400 n.kr.

49. Ševala Gujić 400 n.kr.

50. Elvis Mujanović 50 €

51. Nedžad Omerhodžić 400 d.kr.

52. Arif i Adla Tikveša 500 n.kr.

53. Most -Bro Danska 2.000 d.kr.

54. Mirsad Selman 300 d.kr.

55. Komšinica 500 d.kr.

56. Seka Ibrulj 400 n.kr

57. Samir Selak 600 n.kr.

58. Ekrem Mahić 400 n.kr.

59. Samir Maksić, 1.000 n.kr (Njemačka)

60. Udruženje ljubušaka u Norveškoj 400 n.kr.

Akcija je završena 21.11.2015

U Norveškoj uplaćeno 22.000 kruna, u Danskoj 6.800 kruna, plus ostale uplate, hvala svima.

Uplate u BiH:

1.Anadolac Senad sa djecom-2500 kruna

2.Mahić Hatidža-50 KM

3.Mahić Melika-50 KM

4.Mahić Mehmed-30 eura

5.Gujić Mito-20 KM

6.Lučić Emira,Plamenko sa porodicom-100 KM

7.Mušić Derviša-50 KM

8.Delalić Hasan i Đirka-100 KM

9.Mahić Haris i Mirela-50 KM

10.Mahić Husein-10 KM

11.Kraljević Mladenka-20 KM

12.Kristina(Njemačka)-50 Eura

13.Fazlinović Zulka-50 KM

14.Mahić Senka-50 KM

15.Jakić Hasija-50 KM

16.Đulić Asif-50 KM

17.Fazlinović Muta-100 KM

18.Češko Enes-Leka 50 KM

19.Kotlo Emira-50 KM

20.Mušić Alen-100 KM

21.Đuherić Ajša-50 Eura

22.Lalić Narcisa-100 KM

23.Osmić Jasna-30 KM

24.Osmić Ajša- 50KM

25.Mahić Memnuna-50 KM

26.Nevesinjac Raza-50 KM

27.Nevesinjac-Kadragić Seka-50 KM

28.Hikmeta(Njemačka)-50 KM

29.Orman Milada -50 KM

30.Zijo i Fatima Delalić-50 KM

31.Nevesinjac-Mušić Jasna-35 eura

32.Adla i Dada-510 KM

33.Nevesinjac Šejla-200KM

34.Zlata i Sašo Redžić-400 dolara

35.Delalić Miza-180 Eura

36.Čusto Damira-20 KM

37.Lalić Fahra-50 KM

38.Mušić Sakib-50 KM

39.Muminagić Ešefa-100 KM

40.Mahić Evica-100 Eura

41.Čekić Alenka-200 Eura

42.Čekić Mirsad-100 Eura

43.Anadolac Edis-100 KM

 

 

 

1727 Posjeta 1 Posjeta danas