Travnik je od savezničkog bombardiranja spasila magla

travnikJedna zimska, januarska magla spasila je Vezirski grad od uništenja u Drugom svjetskom ratu. Desilo se to na današnji dan prije 72 godine.

Saveznički avioni dobili su 4. januara 1944. naredbu da bombardiraju Travnik zato što se u njemu nalazila najveća kasarna u BiH s vojnicima odanim Njemačkoj.

Saveznici su dobili instrukciju: prilikom napada na grad kao orijentir koristiti željezničku prugu, a vojna dejstva izvoditi s obje strane te pruge. Naime, navedena pruga je prolazila kroz sami centar grada, a lijevo i desno od nje nalazili su se svi važniji objekti u gradu, uključujući i kasarnu.

Na današnji dan vojni avioni saveznika poletjeli su prema Travniku, ali očekivalo ih je iznenađenje – Travnik se nije uopće mogao vidjeti jer je bio prekriven gustom maglom. Pošto nisu mogli vidjeti prugu u gradu, odlučili su slijediti prugu van grada.

Faktor.ba

1518 Posjeta 1 Posjeta danas