KEMAL MAHIĆ:MAHIĆI —KNJIGA ROĐENIH(1929-1946)

kemokula

 

Da je ljudska glupost neograničena,potvrđuju to događaji nakon završetka II svjetskog rata u Bosni i Hercegovini,Republici koja je jedina sprovodila zakone i držala se kao „pijan plota“ onoga što je zacrtano u Beogradu.A uvijek je nešto bilo „zacrtano“,kako bi se identitet drugih naroda onemogućio svih tih godina od 1945-1991.godine.
Kako svjedoči bosanskohercegovački pisac Hamid Dizdar,odmah po završetku rata donesen je Zakon o čišćenju „podruma i tavana“.Cilj je bio raskid sa prošlošću i tradicijom bosanskohercegovačkih naroda,stvaranje „novog čovjeka“ sa premisama staljinističkog sistema koji je trebao biti u službi „novog poretka“ sa dogmama koje su stvarale željeznu disciplinu i poredak.
Mnogi Bošnjaci su revnosno počeli da primjenjuju ovaj „Zakon“ i izbacivali sve što ih je vezalo sa prošlošću i tradicijom svojih predaka.Sve na „đubrište historije“!Tako su se stvarale gomile odbačenih predmeta,ali i rukopisa:ibrici,đugumi,sehare,mangale,“fijakeri“,leđeni,tepsije,bakrorezi i drvorezi,levhe,feredže,hidžabi,čakšire,jeleci,fesovi,jemenije,zarovi,dimije i drugo,po zakonodavcima „starudije“.Predmeti su se mogli nadoknaditi,ali rukopisi koji su bili na tavanima i podrumima“ nisu.Pa što nije uništeno tada,uništeno je projektilima „barbara“ na Vijećnicu i Orijentalni institut.
Dakle,ovaj Zakon je bio predhodnica agresije!
Cilj je bio zaborav,ako neko ostane živ!
Rukopisi su bili na tavanima(„šišama“) na turskom,arapskom,perzijskom jeziku.Ljudi su čuvali te rukopise(iako većinom nepismeni)kao nešto sveto:vakufname,vjerske knjige,matične knjige,geneološka stabla itd. Za neko drugo vrijeme slobode,kada će to moći izložiti u svome boravku,odajama,na hajatu,londži,kamariji i slično.Nadiranje ruskog jezika,ukidanje arebice,nametanje ćirilice,sve su to bili filigranski potezi uništenja jednog naroda,bez granata,PAM-ova i PAT-ova,VBR-a i MIG-ova,logora i lagera…
Ne radi se,dakle,o „gluposti“ nego o strategiji od 1946.godine!
Zahvaljujući Providnošću i Vr
emenu,Dobroti i Razumu,ubuduće će muslimani Ljubuškog moći pogledati svoju „DOMOVNICU“ od 1919.-1946.godine.To su knjige(matična,vjenčanih,umrlih) koje su kopirane uz dozvolu načelnika općine Ljubuški g.Nevenka Barbarića.Kopije su uvezane i biti će dostupne kada se završi objekat na Gožulju(spomen-soba).
Čestitke zaslužuju g.načelnik SO Ljubuški,Matični ured SO Ljubuški,hadži efendija Šemsudin Germić i g.Salko Češko koji je sve ove knjige uvezao u svojoj štampariji bez naknade!
Auto teksta je pregledao sve knjige i kao poklon čitateljima ljubuaci.com ponudio genealogiju Mahića u periodu od 1929.-1946.godine,kao pripadnik ovoga prezimena,“koljena“,“čoka“,“odžaka“ ili plemena.
Naši stari bi rekli „ovo je srčika“ barem jednoga vremena.Ubuduće ne moramo zamuckivati kada su u pitanju naši „stari“ i njihove familije.
Vjerovatno će biti i nekih grešaka.Ali to ne treba shvatati tragično!
U prvom nastavku emitiramo „Knjigu rođenih“-„Sidžili viladet“ od 1929.-1946.godine.
1.Mahić Ahmed,30.6.1929.-Mustafe i Emine r.Mesihović
2.Mahić Muhamed,28.03.1929.-Edhema i Nefise r.Sadiković
3.Mahić Fatima,13.09.1930. Saliha i Pašane r.Jakirović(Studenci)
4.Mahić Mehmed,17.06.10930.,Hasana i Rabije r.Šahović
5.Mahić Emina,25.02.1930.-Sabita i Đulsume r.Ćerimović
6.Mahić Mustafa,01.11.1930.-Alija i Hatidža r.Mesihović
7.Mahić Ćamil,24.03.1930.-Derviš i Hanifa r.Mušić
8.Mahić Mehmed,17.06.1930.-Mustafa i Đulsa r.Mehičević
9.Mahić Mahmut,01.05.1930.-Mehmed i Hatidža r.Fazlinović
10.Mahić Sabit,18.06.1930.-Osman i Ajiša r.Nović
11.Mahić Emina,01.11.1930.-Alija i Hatidža r.Mesihović
12.Mahić Suada,10.03.1930.-Omer i Ajiša r.Taslidža
13.Mahić Šukrija,01.03.1931.-Vehab i Arzemina r.Ćerimović
14.Mahić Adil,30.04.1931.Edhem i Nefisa r.Sadiković
15.Mahić Šefkija,28.06.1931. dr.Hasan i Zehra r.Hasanefendić
16.Mahić Zejna,22.01.1932.-Muje i Đulse r.Mehičević
17.Mahić Rusmir,02.01.1932.-Arif i Hatidža r.Bilić
18.Mahić Behdžeta(Beba),14.03.1932.-Derviš i Hanifa r.Mušić
19.Mahić Hanifa,11.05.1932.-Omer i Ajiša r.Taslidža
20.Mahić Slobodan,23.07.1932. Derviš i Zekija r.Dizdarević
21.Mahić Nura,05.02.1933.-Sulejman i Stanka r.Delić
22.Mahić Fadil,02.06.1933.-Edhem i Nefisa r.Sadiković
23.Mahić Džemail,25.02.1934.-Arif i Hatidža r.Bilić
24.Mahić Hazim,10.05.1934.-Derviš i Hanifa
26..Mahić Hava,10.07.1934.-Osman i Ajiša r.Nović
27.Mahić Ismet 03.05.1934-Mustafa i Naila r.Behram
28.Mahić Muruveta,06.08.1934.-Omer i Ajiša r.Taslidža
29.Mahić Sead,25.12.1935.-Sulejman i Stanislava(Posušje)
30.Mahić Hajrudin,27.05.1935.Edhem i Nefisa r.Sadiković
31.Mahić Murat,18.7.1935.-Salih i Pašana r.Jakirović
32.Mahić Ajiša,06.03.1936.-Mustafa i Naila r.Behram
33.Mahić Šemsudin(Ata),08.05.1936.Mahmut i Nura r.Alijagić
34.Mahić Husein,17.01.1936.-Arif i Hatidža r.Bilić
35.Mahić Amra,12.03.1937.-Derviš i Zekija r.Dizdarević
36.Mahić Džemal,28.04.1937.-Osman i Ajiša r.Nović
37.Mahić Kasim,15.04.1937.Derviš i Hanifa r.Mušić
38.Mahić Kadira,15.02.1937.Hasan i Zineta(Zumreta)
39.Mahić Bega,26.01.1937.Salih i Pašana r.Jakirović
40.Mahić Neđat,24.09.1937.Sulejman i Sanija r.Delić
41.Mahić Azra 27.08.1938.-Mahmut i Nura r.Alijagić
42.Mahić Šućrija,10.03.1939.Vehab i Hatidža r.Osmić
43.Mahić Atija,12.02.1940. Derviš i Hanifa t.Mušić
44.Mahić Derviš,01.12.1940.-Muhamed i Behija r.Lalić
45.Mahić Kasim,15.08.1940.-Hasan i Zumreta(Zineta) r.Mesihović
46.Mahić Đulsema,26.03.1941.-Vehab i Hatidža r.Osmić
47.Mahić Čazim,27.02.1942.-Derviš i Hanifa r.Mušić
48.Mahić Almasa,17.04.1942.-Mustafa i Hajra r.Sadiković
49.Mahić Ekrem,24.12.1942.-Ibrahim i Sabira r.Jakić
50.Mahić Hasan,20.07.1942.-Muhamed i Behija r.Lalić
51.Mahić Šaćir,03.03.1943.-Vehab i Hatidža r.Osmić
52.Mahić Malik,26.05.1943.-Munib i Šida r.Mević
53.Mahić Zenka 17.10.1943.-Osman i Ajiša r.Nović
54.Mahić Salih,19.03.1944.-Mustafa i Hajra r.Sadiković
55.Mahić Dževahira, 04.07.1944.-Ibrahim i Sabira r.Jakić
56.Mahić Bahrija,1944.-Ešref i Nedjija r.Dizdarević
57.Mahić Ahmed,20.01.1945.-Hasan i Emira r.Dizdarević
58.Mahić Hilmija,02.03.1945.-Muhamed i Behija r.Lalić
59.Mahić Vehiba,06.05.1945.-Vehab i Hatidža r.Osmić
60.Mahić Đenana,04.01.1946.-Ešref i Neđija r.Dizdarević

Mahići-PRIJATNO!

 

kula1 kula2 kula3Mahica kula

2171 Posjeta 2 Posjeta danas