MALINA(Robus idaeus L.)

malina

Malina je zeljsta biljka niskog rasta iz porodice ruža(Rosaceae).Berba može početi već prve godine nakon sadnje,a puna rodnost doseže se u trećoj godini.Rodi jednom ili više puta u godini,biljka može doživjeti starost 8-14 godina,a može postići starost i do 20 godina.Raste u obliku grma visine i do 3,5 metra.

Izbor položaja za podizanje nasada

Za malinu je najbolja sjeverna ekspozicija jer je hladnija,vlažnija i sporo gubi vlagu.Najbolje joj odgovara nadmorska visina od 400-800 metara.

Priprema tla za sadnju

Tlo se čisti od korova,kamenja i šiblja,ravna se,preore mjesec dana prije sadnje uz gnojidbu stajskim i mineralnim gnojivima.U proljeće se zaore 70 kg/po dulumu NPK 7:20:30 ili Granular komplex 12-12-17 + Mikroelementi u količini 40-50 kg/po dulumu.

Ako se koristi peletirano organsko gnojivo(STALATICO),onda treba smanjiti količine mineralnog gnojiva.Tlo st tada ore na dubinu od 30-40 cm i usitnjava tanjuračama.

Tlo

Za uzgoj maline najbolja su propusna,rastresita,slabo kisela(pH oko 6)tla,bogata humusom iznad 3%.Najbolje uspjeva na tlu čiji je omjer gline i pijeska 40:60.Korijenov sistem razvija se do 1 m dubine,glavni dio žila je između 15 i 40 cm,pa podzemna voda ne smije biti bliža površini do 1 m.

Voda

Ako zemlja nije dovoljno vlažna smanjuje se urod,plod ne postigne odgovarajuću veličinu i sasuši se na izdanku,a korijenov sistem slabo raste i daje mali broj nedovoljno razvijenih izbojaka.Najbolje rezultate daje u brdsko planinskim područjima.

Sadni materijal

Matičnjak za proizvodnju sadnog materijala treba biti udaljen od proizvodnih nasada malina te podijeljen na blokove i pri tome se mora voditi računa o tome da li su sorte otporne,tolerantne ili osjetljive prema viroznim oboljenjima.

Podizanje nasada

Maline se mogu posaditi u sistem kvadrata,pravougaonika,traka(najveći prinosi) i žive ograde koja je ujedno i najprikladnija osobito u pogledu utroška radne snage i kvalitete ploda.Sadnja se obavlja od oktobra do aprila zrelim sadnicama,a u junu zelenim.Bolje je saditi u jesen nego u proljeće jer će se sadnice bolje ukorijeniti i bolji je porast u sljedećoj godini.Za sadnju se uzimaju srednje debele sadnice s razvijenim korijenom.Dubina sadnje je 3 cm veća nego u matičnjaku,a sadnice se nakon sadnje skrate na 3-4 pupoljka.Potrebno je postaviti potpornje po kojima će se mlada biljka penjati.Najčešće se koriste drveni i betonski stupovi visine do 2,5 m i debljine 8-10 cm koji se postavljaju na razmak od 6-8 m i povezuju pocinčanom žicom u tri reda.

Održavanje nasada

Njega se sastoji u obradi tla(uništavanje korova,razbijanje pokorice 4-5 puta godišnje.) i navodnjavanju.U jesen se dodaje NPK gnojivo u formulaciji 7:14:21 u količini od 45 kg po dulumu.U drugoj godini i godinama rodnosti,u proljeće se dodaje KAN po čitavoj površini u dva obroka u količini od 60 kg po dulumu.U jesen se dodaje NPK 7:14:21 u trake u količini od 50 kg po dulumu te po potrebi i organsko gnojivo(STALATICO) koje obavezno treba staviti u tlo.

Izvor:PZ Vino-Duhan-Voće-Ružići b.b.

2665 Posjeta 1 Posjeta danas