OSOBINE PRAVEDN0G VLADARA

Pustinjske-kamile-Desert-camels

Kada je Omer ibn Abdul-Aziz postao halifa,zatražio je od Hasana el-Basrija da mu napiše pismo u kojem će mu opisati kakav pravedan vladar treba da bude.Hasan el-Basri mu u pismu napisa slijedeće:“Znaj,vladaru pravovjernih,da je Allah,dž.š.,odredio da vladar pravovjernih bude oslonac ljudima i da ispravlja one koji griješe,da bude žestok prema nepravdi i nasilniku,da bude snaga kojom pomaže nemoćne i slabe te da ukazuje pomoć onome kome je učinjena nepravda u ostvarivanju prava.

Pravedni vladar je kao pastir što brižno i nježno čuva svoje deve kojima odabire najljepše pašnjake za ispašu,čuva ih od različitih nesreća,vrućine,hladnoće i divljih životinja.Pravedni vladar je kao brižni otac prema svojoj djeci,brine o njima dok su mala,podučava ih kada narastu,bori se u životu kako bi ih izdržavao i opskrbio te cijeli život skuplja i štedi kako bi im nešto ostavio nakon svoje smrti.

Pravedni vladar je kao majka koja je nježna prema svom djetetu,noseći ga u svojoj utrobi,dojeći ga,zatim odgajajući ga,ne spavajući noćima ako je bolesno,raduje se njegovoj sreći i zdravlju,a žalosti njegovim nedaćama.

Pravedni vladar se brine o jetimima,pomaže siromašne vodeći brigu o njihovoj malo djeci,a pomažući njihove odrasle.Pravedan vladar je kao srce,ako je ono ispravno,ispravni su i ostali organi,a ako je pokvareno,pokvareni su i ostali organi.Pravedan vladar je veza koja uspostavlja odnos između Allah,dž.š. i Njegovih robova:sluša i slijedi Allahove riječi i to im prenosi,ukazuje im na Allahove blagodati,vođen je i vodi ih ka Allahu,dž.š.Zato ne budi,o vladaru pravovjernih,kao sluga kojem je njegov gospodar povjerio imetak i čuvanje njegove porodice pa to ovaj zloupotrijebi,potrošivši imetak rastjerivanjem članova porodice(ne vodeći brigu o njima) te ih osiromaši.

I znaj,vladaru pravovjernih,da je Allah,dž.š. odredio kazne onima koji su prekršili Allahove zakone čineći loša i pokvarena djela.Pa kada ti dođu oni koji su zaslužili kaznu,kako ćeš postupiti?Također,u odmazdi je opstanak za ljude pa pripazi kako ćeš postupiti prema onome ko nekoga ubije i zatrži se odmazda.Prisjećaj se i pribojavaj smrti i onoga svijeta,malobrojnosti tvojih sljedbenika kod Allaha i onih koji su te pomagali na Allahovom putu te se pripremi i opskrbi za Sudnji dan.

Znaj,vladaru pravovjernih,da postoji kuća pripremljena za tebe koja se razlikuje od ove na dunjaluku,kada se rastaneš od svojih najmilijih,i kada te spuste u mezar i ostaneš sam,bez ikoga.Zato dobro pripremi šta ćeš ponijeti sa sobom za Dan kada će čovjek pobjeći od svoga brata,majke,oca,žene i djece.Zapamti,vladaru pravovjernih,kada Allah oživi one u kaburima,i skupi ono što su nosili u svojim grudima—tada neće biti tajni,a kitab neće izostaviti ni mali ni veliko a da ne bude presuđeno.

Zato sada,dok još možeš,dok nije kasno,i dok još nije izgubljena nada,ne sudi Allahovim robovima kao u džahilijjetu(kada se nisu pridržavali Allahovih zakona i propisa).Nemoj ih upućivati na put onih koji čine nepravdu.Ne pomaži ohole i raskalašene moćnike nad slabima i nemoćnima.Tada su njihove oči uprte samo u tebe(da zadovoljiš pravdu),zato se nemoj ogriješiti o takve,noseći pored svojih grijeha i njihove.

Ne dopusti da te zavedu oni koji se naslađuju tvojim nedaćama,uživajući blagodati ovog svijeta pa da zbog njih izgubiš svoje blagodati na ahiretu.Ne gledaj s ponosom u svoju snagu koju posjeduješ danas,nego gledaj na svoju snagu sutra kada budeš okovan i zarobljen lancima smrti,i teži stajati ispred Allaha,dž.š.,u društvu meleka i poslanika,čija će lica gledati u Živog i Moćnog.Zaista ja,vladaru pravovjernih,ako i nisam uspio prenijeti sve ono od čega su odvraćali oni koji su bili prije mene,u najmanju ruku sam ti želio uputiti iskrene i dobronamjerne savjete.

Ovo svoje pismo napisah kao što najmilijem preporučujem nekada gorke lijekove,sa željom i iskrenom nadom u njegovo zdravlje i blagostanje.

Ves-selamu alejke,vladaru pravovjernih,ve rahmetullahi ve berekatuhu.“

Izvor:Ibrahim Al Na*mah-Riznica mudrosti muslimanskih velikana,Travnik 2008.

2313 Posjeta 1 Posjeta danas