KOLIKO NAS JE OSTALO: Srba manje 280 hiljada, Hrvata 217 hiljada a Bošnjaka 142 hiljade!

jukic_velimir

Agencija za statistiku BiH napokon je objavila rezultate popisa stanovištva provedenog 2013. godine, a ovo su najvažniji podaci koji se odnose na nacionalnu strukturu (pre)ostalog stanovništva BiH.

Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku, ukupan broj stanovnika u BiH trenutno iznosi 3.531.159 i u poređenju s popisom iz 1991. godine, broj stanovnika u BiH smanjen je za 875.000!

BiH je dakle u posljednjih 20-ak godina izgubila 20 posto stanovnika, što je najveći demografski pad u posljednjih sto godina a istovremeno i najveći demografski pad na prostoru ex Jugoslavije.

Nepunih 15 posto od ukupnog broja nedostajućih stanovnika stradalo je u ratu, a 85 posto izgubljeno je usljed nepovoljnog vitalnog indeksa (veći broj umrlih od rođenih) i kontinuiranog iseljavanja stanovništva, najprije zbog ratnih strahota čiji je sastavni dio i monstruozni plan etničkog čišćenja, a potom i zbog poratnog siromaštva, nezaposlenosti i osjećaja socijalnog i političkog beznađa.

Od ukupnog broja današnjih stanovnika BiH, 1.764.000 izjasnili su se kao Bošnjaci, 543.000 kao Hrvati, 1.085.000 kao Srbi, a 129.000 kao Ostali.

BiH je 1991. godine imala 875.000 stanovnika više nego danas, a prema provedenom popisu 1991. godine, Bošnjaka je bilo 1.902.000, Hrvata 760.000, Srba 1.366.000, dok je Ostalih bilo 347.000.

Najviše nedostaje onih kojih je 1991. godine bilo najmanje, dakle Ostalih: bilo ih je 347.000, a danas ih je 129.000, što znači da je Ostalih danas manje 219.000!

No, u apsolutnom iznosu najveći demografski gubitak pretrpjeli su Srbi: bilo ih je 1.366.000, a danas ih je 281.000 manje, dakle 1.085.000.

Na trećem mjestu po apsolutnom a drugom po relativnom padu nalaze se Hrvati. Kod popisa 1991. godine, bilo ih je 760.000 a danas ih je 543.000, odnosno 217.000 manje.

I Bošnjaka je manje nego ih je bilo 1991. godine, no u konačnom zbiru Bošnjaci su pretrpjeli znatno manji populacijski pad u poređenju s Ostalim, Srbima i Hrvatima.

Bošnjaka je 1991. godine bilo 1.902.000 a danas ih je 1.760.000, što je pad za nešto više od 142.000.

Nažalost, negativni trend se nastavlja, osobito na prostoru Republike Srpske.

Prema podacima Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina posljednjih godina konstantno bilježi negativan prirodni prirast, što znači da je godišnji broj umrlih osoba veći od broja živorođene djece. Taj trend je evidentan još od 2009. godine.

Tokom prošle godine u BiH su rođene 30.684 bebe, a umrle su 35.662 osobe, što znači da je prirodni priraštaj bio negativan za 4.978 osoba.

Taj negativni trend je osobito izražen u Republici Srpskoj: broj umrlih u RS bio je za 5.702 osobe veći od broja rođenih, a demografi ističu da je u 2015. zabilježena najniža stopa prirodnog priraštaja od nastanka RS.
OVO SU ČINJENICE:

– U Bosni i Hercegovini je 3.531.159 stalnih stanovnika. Od ukupnog broja stanovnika 50,4 posto čine žene, a 49,06 muškarci. Omjer muške i ženske populacije je skoro identičan.

U FBiH živi 2.219.220 stanovnika, što je 62,85 posto ukupnog stanovništva, a u RS-u 1.228.423 stanovnika, što je 34,79 posto stanovništva. U Brčko Distriktu živi 83.516, što je 2,37 posto ukupnog stanovništva.

– Gustina naseljenosti – 68,9 stanovnika po kvadratnom kilometru.
-Najveći grad je Sarajevo sa 275.524 stanovnika (u četiri gradske općine), zatim Banja Luka sa 185.042, Tuzla sa 110.979 stanovnika, Zenica 110.663, Bijeljina 107.715 i Mostar sa 105.977 stanovnika.

– Nacionalna struktura stanovništva: 50,11% Bošnjaka, 15,43% Hrvata, 30,78%. Srba, 0,77% stanovništva se nije izjasnilo.

– U FBiH živi 74 posto Bošnjaka, 22,4 posto Hrvata i 3,60 posto Srba.
– U Republici Srpskoj živi 81,51 posto Srba, 2,41 posto Hrvata i 13,99 posto Bošnjaka.
– U Distriktu Brčko živi 42,36 posto Bošnjaka, Hrvata 20,66 i Srba 34,58 posto.

– Bosanski jezik govori 52,86 posto građana, 14,6 posto govori hrvatski, a 30,76 posto govore srpski jezik. Ostale jezike govori 1,57 posto građana . U BiH živi 2,82 posto nepismenog stanovništva.

-Prosječna starost stanovništva BiH je 39,5 godina

– Obrazovna struktura stanovništva: 51,1 posto građana BiH ima završenu srednju školu. 21,4 posto stanovništva ima završenu osnovnu školu, a 3,2 posto višu i 9,6 posto visoku školu.

Slobodna Bosna

738 Posjeta 1 Posjeta danas