ALIJA NAMETAK:GABELA(II)

Gabela

Gabela(etnik:Gabeljak i Gabeoka)spominje se u više muslimanskih narodnih pjesama.U periodici bosanskohercegovačkih muslimana štampane su pjesme:Brat i sestra u sužanjstvu(Behar,g.II,br.2 i 3 iz 1901) koju je zabilježio Šemsudin Sarajlić,a koja počinje:

Kad kauri Duvno porobiše

i Gabele malo zafatiše,

Džaferbega dvore porobišei dvoje mu djece odvedoše:

Mehmeda u svilu pov*jenu,

Ismihanu od sedam godina…

U pjesmi Hasanaginica,koju je zabilježio Hasan Rebac,također se spominje Gabela(Behar,god.III broj 1,iz 1902).

Gabelkinja Fata je štampana u Beharu,u VI.godištu,br.9(1905),a u njoj se opisuje upad Senjanina Ivana u Gabelu,gdje zarobi i Gabelkinju Fatu,pa kad se roblje odmaralo kod vode Crvača,gdje je Fata abdest uzimala a Ivan joj govorio da joj je to posljednji put jer će u Senju biti Vlahinja,ona kaže da će za nju doći troji „otkupovi“.Dolaze „hećabili“ i donose otkupe od majke,daidže i djevojčina momka Ljubovića,ali je Ivan ne da ni za kakve otkupe.Kad to vidje Fata,u njojzi je srce puklo.Pjesmu je zabilježio Ibrahim Slinić,gimnazijalac u Sarajevu.

I u pjesmi Zilkada djevojka i Omer bazrđan(objavljenoj u VIII godištu Behara,broj 9,g.1907.) pjeva se o Gabeli.Pjesmu je zabilježio Muhamed Landžo u Sarajevu.

Još jedna pjesma o ratovanju između istokrvne braće koja se bore za dvije države,Tursku i Mletke,štampana je u „Novom Beharu“ u Sarajevu,god.VII,br.23(1.VI 1934.) a zabilježio ju je Seid Traljić i dao joj naslov“Ropstvo Gabelkinje Fate“.

Sadržaj joj je:Gabelkinja Fata veze na kuli,pa kad se pojave „Vlasi“sakrije se u džamiju,ali bude prokazana,zarobljena i predana banu kaurinu,kod koga je bila devet godina.U desetoj godini pita je ban ima li ikoga svoga da bi je otkupio,otkup je čaša zlata i čaša bisera.Ona piše bratu Hasanagi da je otkupi,a on joj odgovara da se skoro oženio i dvore načinio pa je ne može otkupiti.Piše dajidži Velagi,a on joj odgovara kao i brat.Na koncu piše Muhamedu,“prvom ašikliji“,kojemu majka govori da proda dvore i ahare pa da otkupi ljepoticu Fatu.Kad je Muhamed došao do bana,ban ga lijepo dočekao,pustio je Fatu bez otkupa.Čak joj je dao od zlata kočije,a kad je pošla rekao joj je:“Kad imadneš od srca evlada,onda šalji po svog milog babu,da ti babo na veselje dođe“.

Izvor:Glasnik VIS 4/78

Priredio:Kemal Mahić

1512 Posjeta 2 Posjeta danas