L'JEPA TI JE U ALAGE LJUBA

L'jepa ti je u Alage ljuba,

Ljepote joj u svoj Bosni nema,

U svoj Bosni i Hercegovini.

Zaludu joj sva ljepota njena,

Kad Alaga i ne gleda na nju,

Već on ljubi Omerovo zlato,

Koje no je u kafezu raslo,

Nit’ vidjelo sunca ni mjeseca,

Ni oblaka ni dobra junaka,

Niti znade,na čem žito raste,

Na čem žito,na čem rujno vino.

 

(Žito raste na tananu klasu,

Rujno vino na vitoj lozici!

Od žita sam tanka i visoka,

Od vina sam b'jela i rumena.)

 

Progovara Alagina ljuba:

„Moj Alaga,moje žarko sunce,

Ako li se ja rasrdim na te,

Sve nas Bosna pomiriti neće,

Butum Bosna i Hercegovina,

Ni sva sela oko Sarajeva“.

 

Izvor:Balić-Kultura Bošnjaka,1994.

Izbor:Kemal Mahić

1402 Posjeta 1 Posjeta danas