MIRO PETROVIĆ: PJESNIK KOROMAN

Pitali Ivana Pčelara

Kako maticu,

Među onolikim pčelama,

Prepoznaje,

Odmah.

Nije lako,nije lako,

Šali se Ivan Pčelar

 

Pitajte Veselka Koromana

Kako pravu riječ

Među onolikim riječima

Prepoznaje odmah.

Nepogrešivo.

 

Izvor:Motrišta br.80(2014)

Izbor:Kemal Mahić

2975 Posjeta 1 Posjeta danas