DRAGAN MEKTIĆ TRAŽI PODOBNOG BOŠNJAKA? SEJDU BAJRAMOVIĆA?

Ima ih. Nije da ih nema. Ali, ministar sigurnosti države Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ne može da ih nađe kad ih najviše treba. Niko od podobnih Bošnjaka ne smije da se javi. Onomad se javno posvađao s jednim od najbiljih kojeg srpska politika ima. Taj je toliko poznat svima da mu ime ne treba spomena. Od njegova imena cijela Bosna je crvena od stida i srama što ga takvog ima.

Jučer je ministar Dragan Mektić lično/osobno obavijestio Bošnjake da Bakir Izetbegović nije podoban partner srpskoj politici, koja se zainatila u negiranju genocida nad Bošnjacima, genocidu u i oko Srebrenici kojeg je utvrdio Međunarodni sud pravde u Haagu jasno, nedvosmisleno, bez tračka sumnje… Međunarodni sud je, također, utvrdio da je država Srbija odgovorna zato što nije spriječila genocid u Bosni, odnosno zato što nije kaznila počinitelje genocida nad Bošnjacima, a mogla je, odnosno morala je to učiniti po moralnim i pravnim obavezama kao članica UN-a. Srbija je, u stvari, na ovaj ili onaj način bila saučesnik u genocidu u Bosni.

Ministar sigurnosti države Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je jučer iznio jednu netačnu pa time i nesigurnu izjavu o tome da je “ubjeđen da Bakir Izetbegović ima neku patološku mržnju prema Srbima”. Mektić veli da poštuje Stranku Demokratske Akcije (važno mi je to zato što sam i sâm jedan od osnivača ove političke stranke), ali Bakir Izetbegović, trenutni predsjednik te stranke, ne može njemu (njima, Srbima) biti partner. Zato Mektić misli da srpska politika mora tražiti partnere “na nekom drugom mjestu”. Nije precizirao na kojem mjestu se mogu naći ti poželjni partneri, ali je jasno da je srpska politika u potrazi za podobnim Bošnjacima. Mektić to ne govori onako. On ima uporište za tu potragu. Jer, nekada se moglo naći podobnih Bošnjaka/Bosanaca za srpsku antibosansku politiku. Očito Mektić još nije dobro čuo, ali ta vremena su zauvijek prošla. Ta navika srpske politike u Bosni je zauvijek potrošena. Neko treba obavijestiti Mektića da su ovo druga, nova vremena. Danas su u Bosni Bošnjaci/Bosanci ti koji traže partnere za izgradnju bosanske države “po mjeri svih građana, na način da to bude pravna država…” I naći će ih Bošnjaci/Bosanci kad-tad, ako Bog da.

Naime, Bosna je usvojila povijesnu lekciju: “Strpljen, spašen”.

Mektiću, Bakir Izetbegoviće nema patalošku mržnju prema Srbima. Bakir Izetbegović ima samo moralnu i političku obavezu prema bošnjačkim/bosanskim žrtvama genocida. Bakir tu obavezu valjano ispunjava i zato ima našu bezrezervnu podršku.

Mektiću, umjesto jeftinih kalkulacija i zloćudnih kombinacija bilo bi bolje da se posvetiš svom ministarskom poslu sigurnosti. Ostavi ti reviziju tužbe države Bosne i Hercegovine protiv države Srbije Međunarodnom sudu pravde u Haagu. Neka pravni stučnjaci kažu svoju završnu riječ, koja će biti olakšanje svima, koji vjeruju u vladavinu prava.

Molim vas, ostavite bošnjačke/bosanske žrtve genocida na miru.

Zar srpska politika ne može jednom da shvati da trajna bol i patnja žrtava genocida nema alternativu za istinu i pravdu?

Zar srpaka pamet ne može da shvati da je bolnije svaki dan patiti zbog gubitka sina nego “bol” istine i pravde, koja će da pogodi zločince na Međunarodnom sudu pravde u Haagu? Ili će ih osloboditi krivnje za genocid ako nisu krivi? Zar to nije lijek za pomirenje?

Zar je normalno za razumnog čovjeka da se protivi istini i pravdi za počinjeni zločin genocida?

Mektiću, zar je moguće da vi još uvijek tražite “partnere na nekom drugom mjestu” nakon svega? Nakon genocida?

Ne gubi vrijeme, Mektiću! Ne traži Bošnjaka na nekom drugom mjestu! Bošnjaci/Bosanci su ovdje i sada, svi k'o jedan uz Bakira Izetbegovića više nego ikada!

Uzinad onima, koji nemaju ni dušu ni srce da osjete bol i patnju žrtava genocida!

Ima Bošnjaka/Bosanaca, ali ne više kao partnera srpskoj politici za samo-ponižavanje, samo-blamiranje, samo-negiranje, samo-pljuvanje i samo-ubijanje!

Ta su vremena prošla!
Zauvijek!

Dr.Mustafa Ceric

1229 Posjeta 1 Posjeta danas