S RAMENA ĆU GLAVU DATI, AL’ KAMENA JEDNOG NEDAM

vezir

U tijeku čitavog XVIII. stoljeća bosanski muslimani uporno brane svoj zavičaj od Austrije i ratovi se vode od 1716-1718, zatim od 1737-1739. i 1788-1791.

Požarevačkim mirom 1718. godine Austrija je dobila dijelove Bosne(!) i Srbije,Malu Vlašku i Banat.

(Beogradskim mirom 1739. ustalila se je granica Austrije prema Turskoj na Uni,Savi i Dunavu.)

Mirom u Požarevcu,Abdulah paša morao je po nalogu sultana ustupiti dio Bosne, svoje domovine, za koju se vjerojatno oružano i borio protiv Austrije.

Obzirom da se suprostavio ustupanju svoje domovine Austriji osuđen je na smrt od sultana.

„Narodna Svijest“ od 13.5.1931.godine,broj 20.

„S RAMENA ĆU GLAVU DATI,AL ‘KAMENA JEDNOG NEDAM!“

Nema među bosansko-hercegovačkim muslimanima nikoga,ko ne zna za gornju patriotsku izreku,s kojom na usnama umire bosanski prvak i travnički vezir Abdulah-paša ispivši otrov,što mu ga je veliki vezir posla iz Carigrada u ime sultanovo,jer ponosni Bošnjak ne htjede pristati na prodaju Pounja Austriji.

Ovo je dalo pobude muslimanskom pjesniku i naučenjaku Dru Safvetbegu Bašagiću,da napiše dramatski spjev u 4 čina da pokaže poznijim(budućim-nap.D.R.)naraštajima,kako su se bosanski prvaci i plemići s ponosom žrtvovali za svoju domovinu.

Gornjom izrekom se najbolje može da osvijetli patriotska nit,kojom se odlikuje i pjesma i kulturni i  naučni rad Bašagićev,što nam prostor lista ne dopušta.

Valjalo bi prikazati život i djela S.Bašagića,da znademo,kako se je budila društvena svijest među našom braćom muslimanima zadnjih trideset godina i rad na kulturnom polju.

I ovakav jedan organizovani rad imaćemo prilike da vidimo u našem Dubrovniku preko diletantske(amaterskog dramskog društva-nap.D.R.) sekcije Muslimanskog zanatlijskog udruženja „Ittihad“(Jedinstvo) iz Mostara,koja dolazi da priredi kazališno veče 17.o.mj. s dramom „Abdulah-paša“ ili „S ramena ću glavu dati, al’ kamena jednog nedam“ od Dr. S.Bašagića.

Autor:Damir Račić

Izvor:Glas grada Dubrovnika-24.02.2017.

Pronašao:Kemal Mahić

1225 Posjeta 1 Posjeta danas