JA KAKVA JE ĐULBEGOVA KADUNA

sijelo hanume

Ja kakva je Đulbegova kaduna,

odavle je do Stambola ne ima!

 

Na nogam’ joj sedefli nalune,

po nalunam’ čiftijane panule,

a po njima ćerećli košulja:

sva je svilom naokolo istkana,

a po sr'jedi suhim zlatom protkana;

košulju je trabolozom utegla,

i biserli pjevac-paftam spasala.

 

Ja kakva je Đulbegova kaduna,

odavle je do Stambola ne ima!

 

Izvor:dr. Sead Šemsović-Ostvarenje sevdahlijske magije(STAV)

Izbor:Kemal Mahić

 

1489 Posjeta 1 Posjeta danas