IZ ABECEDE LJUBUŠKOG(V)

—2.8.1878. Austro-Ugarska je ušla u Bosnu i Hercegovinu i Ljubuški

—Austro-Ugarska je angažirala za okupaciju Bosne i Hercegovine 82.119 vojnika(65 pješadijskih bataljona,14 eskadrona konjice,19 tehničkih četa 112 topova i 13.319 konja.

—Baron Stevan Jovanović je izvršio prodor od Imotskog i Vrgorca prema Ljubuškom i Mostaru(2.8.1878).

—Glavninu snaga je činila 18. pješadijska divizija,sa tri brdske brigade i ukupno 17.080 vojnika,3270 konja i 24 topa.

—Bosanskohercegovački vojni invalidi u Prvom svjetskom ratu(1914-1918)

SREZ LJUBUŠKI—34 muslimana

— 53 pravoslavca

— 212 katolika

—      7 ostalih

UKUPNO:306.

—Gubici bosanskohercegovačkih zemaljskih pripadnika u I svjetskom ratu(1914-1918)

SREZ LJUBUŠKI

6.416 angažiranih u vojnim jedinicama

772—poginulo

12%–nestalih

Bosanskohercegovački vojnici:

NOSIOCI ZLATNE MEDALJE ZA HRABROST(1914-1918)

Štapski narednik JUKIĆ JURO(1886)-Ljubuški IV pješadijski puk(A-U)

VODNIK—MILAS TOMO—Tihotina-Ljubuški II pješadijski puk(A-U)

ZASTAVNIK—NUIĆ PETAR(1891),Drinovci(Ljubuški)IV lovački bataljon(A-U)

Vojnici iz Ljubuškog kotara su se najviše borili u sastavu austrougarske vojske na istočnom frontu(protiv Rusije) i na frontu protiv Italije koje su bile članice sila Antante.

–Posebne zasluge za Austro-Ugarsku je bilo osvajanje Monte Mellete(1916) a u tim borbama su učestvovali i vojnici iz Ljubuškog.

Navedeni podaci su preuzeti iz knjige Zijada Šehića:U smrt za cara i domovinu,SA 2007.

Pripremio:Kemal Mahić

1757 Posjeta 1 Posjeta danas