STOLAC: Leksikon znamenitih Bošnjaka

Asim Behmen, političar, sekretar Kluba studenata marksista u Beču, član najviših organa Komunističke omladinske internacionale (KOI), novinar, kritičar;

Safet Burina, književnik;

Emir Buzaljko, arhitekta, umjetnik;

Hajdar Čekro, inžinjer, političar, novinar, urednik, kulturni i javni djelatnik;

Mustafa Čelić Gazanfer, pisac i žurnalista;

Hamid Dizdar, književnik;

Mehmedalija Mak Dizdar, pjesnik;

Asaf Duraković, akademik, sveučilišni profesor nuklearne medicine na Georgetown Medical Faculty (Washington), gostujući profesor na šest eminentnih medicinskih fakulteta u svijetu, doktor medicinskih i veterinarskih znanosti, specijalist interne medicine, radiologije i nuklearne medicine, predsjednik Upravnog odbora Svjetskog životnog instituta (World Life Institute) sa sjedištem u Washingtonu, šejh i derviš halvetijskog tarikata, imam Sufi džamije i tekije u New Yorku, znanstvenik, pjesnik, graditelj;

Nijaz Duraković, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, politolog, političar, autor više knjiga, predsjednik SKBiH-a, predsjednik SKBiH-SDP, predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine;

Senadin Duraković, akademik, član Akademije tehničkih znanosti Republike Hrvatske, te stalni član The New York Academy of Sciences end The international Biographical Centre of Cambridge u Engleskoj, sveučilišni profesor emeritus, znanstvenik;

Zijad Duraković, akademik, sveučilišni profesor, liječnik i specijalist interne medicine, supspecijalist kardiolog, nefrolog, intenzivist, doktor medicinskih nauka, znanstvenik, pjesnik;

Husnija Festić, univerzitetski profesor, doktor nauka, poljoprivredni stručnjak;

Šaćir Filandra, univerzitetski profesor, doktor nauka, politolog, autor više knjiga;

Mustafa Golubić, komunistički general NKVD-a, koordinator operativnih akcija Kominterne, solunski dobrovoljac;

Halil Hrle, pisac i prevodilac;

Alija Isaković, romansijer, pripovjedač, radiodramski, televizijski i dramski pisac, putopisac, leksikograf i historičar jezika i književnosti, antologičar;

Rusmir Mahmutćehajić, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, naučnik, filozof, državnik, dekan Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, potpredsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine, ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Republike Bosne i Hercegovine, predsjednik bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, urednik časopisa Bosanskohercegovačka elektrotehnika, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna;

Džafer Obradović, književni kritičar, esejist, publicist;

Alija Pirić, univerzitetski profesor, doktor nauka, književni kritičar i esejist;

Salko Repak, pozorišni i filmski glumac i reditelj;

Ali-paša Rizvanbegović Stočević, valija Hercegovine, narodni dobrotvor, štićenik sirotinje, reformator, prosvjetitelj, uveo je sadnju duhana, maslina, pirinča, šipka, bajama, kukuruza, krompira, šeftelija (bresaka), smokava i drugog voća u Hercegovini;

Arif Hikmet-beg Rizvanbegović Stočević, pjesnik, filozof, reformator, pravnik, publicist;

Fahrudin Rizvanbegović, univerztitetski profesor, doktor nauka, književni kritičar;

Habiba Rizvanbegović Stočević, bošnjačka divanska pjesnikinja;

Huso Salčić, književnik, komunista, partizan;

Izet Sarajlić, akademik, univerzitetski profesor, doktor filozofskih nauka, pjesnik, esejist, historičar filozofije, prevodilac;

Mustafa Sarajlić, pisac, učenjak, muderis, muftija, kadija;

Nedim Šarac, univerzitetski profesor, doktor nauka, historičar, pionir historijskih znanosti u Bosni i Hercegovini, jedan od osnivača i saradnika Instituta za historiju u Sarajevu;

Sulejman Šarac, reisul-ulema, neumorni borac za pravdu i slobodnu Bosnu i Hercegovinu, hafiz, muftija bihaćki;

Zaim Šarac, političar, advokat, predsjednik Narodnooslobodilačkog odbora i odbora Narodnooslobodilačkog fronta u Sarajevu i jedan od glavnih organizatora za razvijanje NOP u Sarajevu, vijećnik ZAVNOBiH-a, potpredsjednik prve vlade Republike Bosne i Hercegovine, prvi predsjednik bošnjačkog kulturno-prosvjetnog društva „Preporod“ 1945-1946;

Mehmed-efendija Šarić, slikar, imam, veleposjednik;

Ahmed Zekić Vehbija, pjesnik, ljetopisac, kadija;

Džemila Hanumica Zekić, književnica;

Autor: Dr. Nazif Veledar

2548 Posjeta 1 Posjeta danas