JUNUS EMRE: DIVAN

1.Ljudsko biće siroto pred strašću posrnulo Poput divlje zvijeri je pasuć travu ostalo 2.Nikad na smrt ne misli,na dan kad će seliti Ovog svijeta nezasit,nemar um mu dohvati 3.Mladi neće…

MEZARJA U MOSTARU 1908.GODINE

(…)Osim toga,u gradu ima mnoštvo harema. Raj upokojenih muslimana sastoji se od devet spratova u kojima se nebeske radosti na divan način sve više i više povećavaju.Svaki sprat sličan je…