MILENKO ČOLAK: DINASTIJSKI ODNOSI

…U dosadašnjim izlaganjima konstatirali smo da u XV st. u Bosni,u Humu, i u Dalmaciji vladaju:Kotromanići,Jablanići i Hrvatinići.Po Kačiću Miošiću,kraljevska dinastija Kristića(Ostojića) u srodstvu je s Jablanićima.Jablanići ili Jablanovići su treća kraljevska dinastija.

Ova konstatacija baca svjetlo na pokušaje sultana Murata II,nakon obezglavljivanja Stjepana Tomaševića pod Jajcem, da inaugurira za novog kralja(protukralja) Sabančić Matiju,iz obitelji Ostojića,sina nekadašnjeg kralja Radivoja.

Konstantin Jiriček navodi u svojim dubrovačkim bilješkama da su Sabančići(kao i Klešići),još jedna loza Kotromanića.

Da bi se spoznalo koliki se značaj pridavao feudalnom podrijetlu,ponajprije kraljevskom, u kritičnim trenucima pred pad Hercegovine 1490.g.,kada su Osmanlije osvojili oblast Neretve,govore nastojanja ugarskog kralja Matijaša Korvina koji u pregovorima s Friedrichom III. Uspijeva da bude predloženo da njegov izvanbračni sin Ivaniš Korvin bude imenovan kraljem Bosne.Da to nisu bili isprazni dogovori govori podatak da je 1501.g. ugarski vojskovođa Ivaniš Korvin pokušao osvojiti Imotski,ali je bio odbijen.Te iste godine predstavnici Neretvanske krajine su ponudili Mlečanima pripojenje iste Mletačkoj Republici, ne videći drugi izlaz predstojećim osmanskim osvajanjima.

Novo svjetlo,po pitanju podrijetla  nuđenog protukralja daju podaci iz osmanskih arhiva.U knjizi Vedada Biščevića „Bosanski namjesnici osmanskog doba“(1463-1878),opisuje se podrijetlo prvog Begler bega,Ishak bega,koje u nastavku teksta prenosim u cijelosti.

Nazivi pod kojima se sreće u literaturi:

Isaak-beg,Ishak-beg,prvi beg Bosne Ishak-beg

Godine namjesnikovanja prema sljedećim autorima

Bašagić,1439.

Muvekkit,1439/40

Hadži Salih ef.Huseionović iz Sarajeva i Seid ef. Iz Jajca gggodine 868. po Hidžri ili 1463.g. Ishak-beg je namjesnikovao 8 mjeseci.Knežević,Ishak-beg se pojavljuje po Sarajevskom izvješću(868.g.) i po Carigradskom izvješću(1463.) i da je namjesnikovao 8 mjeseci.

Imamović,na položaj skopskog krajišnika došao je 1414. Ishak-beg, a naslijedili su ga njegovi sinovi 1439. Barak i Isa-beg Isaković.

Dr.fra Andrija Nikić spominje da je prilikom prvih prodora Osmanlija(na podrčja) u zemlju plemenitaša Pavlovića i Hum,Jigit-beg uspio zarobiti potomka obitelji bosanskih plemića Hranušića-Kotromanovića po imenu Ishak-beg koji je postao zapovjednikom osmanske vojske.

Više svjetla na podrijetlo Ishak-bega daje Vedad Biščević u knjizi „Bosanski namjesnici Osmanskog doba“(1463-1878),obrazlažući životni put Gazi Husrev-bega,namjesnika Bosne sa najduljim namjesnikovanjem u Bosni.

I.put 15.rujna 1521.g.-druga polovina 1525.

  1. put siječnja 1526.g. do ožuka ili travnja 1534.

III. put svibnja 1536.g. do 18. lipnja 1541.g., tvrdeći da je otac Gazi Husrev-bega bio Ferhat-beg, brat Radivoja kneza od Trebinja.Dakle Gazi Husrev-beg je bio sin Ferhat-bega i sultanije Seldžuke,kćerke Bajazita II, ujedno, i potomci od plemenitaša- knezova od Trebinja.Opet se ponavlja činjenica o vezama bosanskih namjesnika Osmanskog carstva sa najvećim feudalcima Huma tog vremena,a to su Pavlovići,Jablanići,Radinovići,gospodari Trebinja.Da je to tako,Isha-beg Isaković,ka veliki prijatelj Dubrovčanina,u svom pismu pisanom poslije 01.veljače 1454.g., upućenom Petru Pavloviću, ističe svoje rodbinske veze s velikaškim kućama Kosačama i Pavlovićima,što govori o kontinuitetu dinastijskih nastojanja Pavlovića pod sultanskom vlašću.Dakle,to je bio razrađen sustav postavljanja sultanovih haračlija utemeljen na ranijem feudalnom poretku i istim feudalnim obiteljima, uz uvažavanje novih političkih okolnosti proizašlih iz širenja osmanskog političkog i vojnog utjecaja na prostorima srednjovjekovne Bosne i Huma.Tako su Pavlovići uz Ishak-begovu pomoć 1415.g. stupili u tributarni odnos prema sultanu…

VIŠE u knjizi:mr.sc.Milenko Čolak:Tko su Knezovići-Čolaci u hrvatskom rodu,Š.Brijeg 2010.

1478 Posjeta 2 Posjeta danas