GACKO: LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA

Ešref Čampara, romanist, pisac, prevodilac, borac za ljudska prava;

Omer Čampara, pjesnik;

Salko Čampara, stručnjak za geologiju;

Derviš-paša Čengić Dedaga, komandant, gazija, paša mostarski, neustrašivi junak i patriota;

Osman Mazhar-paša Čengić, pisac, prevodilac, vojskovođa;

Smail-aga Čengić, rodonačelnik gatačkih Čengića, hercegovački ajan, muselim , vojskovođa, gazija, štićenik sirotinje;

Avdo Hasanbegović, doktor prava, političar, novinar, kulturni i javni radnik;

Osman-paša Hasanagić Kazanac, vezir u Bosni, beglerbeg Anadola, namjesnik Egipta i Egra, graditelj;

Husnija Hrustanović, književnik, publicist, novinar;

Džemo Krvavac, književni kritičar;

Šukrija Kurtović, pisac, publicist, solunski dobrovoljac, političar;

Ahmed-aga Lakišić, vakif, podigao je Lakišića džamiju u Ričini u Mostaru;

Osman Sarić, univerzitetski profesor, doktor nauka, stručnjak iz oblasti poljoprivrede;

Arif Tanović, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, filozof, rektor, urednik, publicist, prvoborac NOR-a;

Bakir Tanović, filmski režiser, scenarist, filmski producent, historičar;

Bećir Beća Tanović, borac za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, antifašist i antikomunist;

Danis Tanović, filmski režiser, dobitnik „Oskara“, producent i scenarist;

Dr. Nazif Veledar

3260 Posjeta 1 Posjeta danas