Švicarska podržava suradnju Općine Ljubuški s dijasporom

Svečanost potpisivanja grantova sa načelnicima deset općina, uključenih u projekt “Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike i planove – Dijaspora za razvoj”, biti će održana danas u Sarajevu.

 

Općine Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša u svoje razvojne strategije uključile su suradnju sa dijasporom kao jedan od važnih ciljeva te će im ovi grantovi omogućiti realizaciju konkretnih projekata koji će doprinijeti boljoj suradnji sa dijasporom i razvoju lokalne zajednice.

 

Projekt “Migracije i razvoj” podržava i financira Vlada Švicarske, a usmjeren je na unaprjeđenje suradnje sa dijasporom, uvažavajući pri tom uzajamne potrebe, te adekvatno usmjeravanje potencijala, iskustava, znanja, vještina i investicija iz dijaspore.

 

Partneri u projektu su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, 15 općina širom zemlje te Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH.

 

Grantovi će doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u ovim općinama, uključujući kreiranje novih radnih mjesta, povećanje prihoda te uspostavljanje servisa/usluga za uključenje dijaspore u lokalni razvoj, najavljeno je iz UNDP-a.

 

Kako je ranije priopćeno, općine su prilagodile svoje organizacijske strukture, devet ih je imenovalo kontakt osobe za dijasporu, dok je jedna općina otvorila i ured za komunikaciju sa dijasporom. U naredne četiri godine će biti donesena strategija, kreirat će se baza podataka o profilu dijaspore u deset zemalja u kojima živi najveći broj iseljenika iz BiH, koja će biti objavljena na jedinstvenom web portalu za dijasporu i domaće vlasti – od lokalne do državne razine. Dalje će se raditi na kreiranju boljih mogućnosti za prijenos znanja i investicije iz dijaspore, identificiranju prilika i suradnji s privatnim sektorom u BiH, što će ujedno voditi prema spriječavanju odljeva radne snage iz BiH.

 

Izvor: NKP.ba / Radiosarajevo.ba

Radio Ljubuski

921 Posjeta 2 Posjeta danas