BILEĆA – LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA

bileca

Ćamil Avdić, naučnik, vizionar, lider, imam, poliglot, profesor na Northeastern Illinois State univerzitetu (USA);

Fehim Feđa Avdić, akademski slikar i grafičar;

Ahmed-paša Džezar, vojskovođa, namjesnik (guverner) Egipta i Sirije, pobijedio je slavnog Napoleona Bonapartu 1799. kod Ake u Siriji;

Fadil Hadžić, filmski reditelj i scenarist, dramski pisac, književnik, komediograf, slikar;

Hakija Hadžić, profesor, političar, diplomat, publicist (mijenjao je političko djelovanje da bi smanjio stradanja Bošnjaka);

Benjamin Isović, pjesnik;

Safet Isović, interpretator sevdalinki i političar;

Hamdija Kapidžić, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, historičar;

Tahir Pervan, književnik, publicist, autor više knjiga, pored ostalih i knjige Čavkarica – muslimanska krvava priča (U Drugom svjetskom ratu (3. 9. 1941.) od strane srpskih ustanika bačeno je u jamu Čavkarica (nedaleko od Bileće u Hercegovini) oko 700 Bošnjaka-muslimana svih uzrasta i oba spola iz sela bilećkog kraja);

Hasan-paša Predojević, kapudan-paša (veliki admiral), vojskovođa, sandžak-beg, graditelj;

Feđa Šehović, književnik, romansijer i dramatičar.

Dr.Nazif Veledar

Ćamil Avdić, naučnik, vizionar, lider, imam, poliglot, profesor na Northeastern Illinois State univerzitetu (USA);

Fehim Feđa Avdić, akademski slikar i grafičar;

Ahmed-paša Džezar, vojskovođa, namjesnik (guverner) Egipta i Sirije, pobijedio je slavnog Napoleona Bonapartu 1799. kod Ake u Siriji;

Fadil Hadžić, filmski reditelj i scenarist, dramski pisac, književnik, komediograf, slikar;

Hakija Hadžić, profesor, političar, diplomat, publicist (mijenjao je političko djelovanje da bi smanjio stradanja Bošnjaka);

Benjamin Isović, pjesnik;

Safet Isović, interpretator sevdalinki i političar;

Hamdija Kapidžić, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, historičar;

Tahir Pervan, književnik, publicist, autor više knjiga, pored ostalih i knjige Čavkarica – muslimanska krvava priča (U Drugom svjetskom ratu (3. 9. 1941.) od strane srpskih ustanika bačeno je u jamu Čavkarica (nedaleko od Bileće u Hercegovini) oko 700 Bošnjaka-muslimana svih uzrasta i oba spola iz sela bilećkog kraja);

Hasan-paša Predojević, kapudan-paša (veliki admiral), vojskovođa, sandžak-beg, graditelj;

Feđa Šehović, književnik, romansijer i dramatičar.

Dr.Nazif Veledar

3773 Posjeta 2 Posjeta danas