DA LI ĆEMO 2.040 GODINE … PLAĆATI KIRIJU – EMIRU DRŽAVE KATAR ?

Napisao : Ante GRANIĆ

.

Lijepa Mara u Bišču bijelu –

Omer- beže na Hercegovini !

Progovara lijepa Mara :

Omer – beže – koliko te hvale

Da me prosiš – ne bi pošla za te…

A da s oženiš – objesila bi se

O javoru – prema tvome dvoru !

.

Stoljećima su religije bile razdvajalice .

Ali je i ljubav imala svoje mjesto …

U skladu sa vremenom . I prilikama !

..

Naša današnja priča nema veze sa religijom , kao što nam se čini .

Emira od Katara spominjemo , jer je on jedan od 8% super- bogatih ,

koji danas posjeduju – više od 75 % svjetskog bogatstva . Tako bar

kažu statistike . Evo još jednog zanimljivog podatka : u vrijeme –

K r i s t a , na planeti zemlji je bilo – manje od milion stanovnika !

Ima još jedan vrlo star podatak – da je tada bilo na planeti zemlji „samo

desetak hiljada stanovnika“ , a moguće je da se to odnosilo samo na do

tada poznati svijet . Podaci su ne pouzdani , jer je naš svijet kao cjelina

postepeno otkrivan – tek vjekovima kasnije . Podaci iz raznih vremena ,

i iz raznih oblasti ( makar bili i ne pouzdani ) , zanimljiva su građa i za

praćenje rasta svjetskog stanovništva , koje bi godine 2.050 moglo narasti ,

na čak – gotovo duplo više stanovnika nego danas . S tim u vezi je i porast

siromaštva , koje proizlazi i iz nepravične raspodjele bogatstava planete

zemlje , a tim i porast svjetske nejednakosti . Koja postoji – od pamtivijeka .

.

Demokracija treba da pobijedi kapitalizam tako , da stavi opći interes ispred

privatnog . Međutim , mora se priznati da je industrijska revolucija , povećala

standard stanovništva . Tako na primjer , od prosječne plaće u početku 20-og

stoljeća , moglo se kupiti – 100 kg. mrkve , a već na početku 21-og stoljeća ,

za prosječnu plaću se može kupiti – oko 800 kg. mrkve !…To je samo jedan

banalan primjer .

.

Kad je riječ o uslugama , na primjer o šišanju – na početku dvadesetog , i na

početku 21-og vijeka , od prosječne plaće se može platiti – isti broj šišanja .

Teško je izračunati prosjek , jer su različiti proizvodi različito i normirani .

Ostaje stalna borba za dominaciju – ličnog , ili društvenog . Zato su političari

i podijeljeni na – lijeve i desne .

..

U knjizi „KAPITAL u dvadeset i prvom stoljeću“ , zabilježen je i znanstveno

utemeljen podatak – da se prihodi po glavi stanovnika na planeti zemlji ,

danas kreću od oko 150 do 250 ( Afrika , Indija ) , te od 2.500 do 3000 eura –

( Japan , Evropa , Sjeverna Amerika ) , dok je svjetski prosjek od 600 do 760 E .

Postoji i pretpostavka da će 2.020 g. – Indija imati više stanovnika , nego Kina .

..

KINA KAO PRIMJER :

U samom vrhu spiska zemalja sa visokim prihodima po glavi stanovnika , nalazi

se i KINA , koja je još 2.012 godine imala – 8000 eura po glavi stanovnika .

..

Kinu spominjemo i zato što je ta zemlja za najkraće vrijeme prešla – od siromaštva

i nerazvijenosti , do društva najrazvijenijih zemalja svijeta !… U kojoj mjeri će to

uticati na standard svakog pojedinca , ostaje da se vidi ! Dotle , bajkoviti PEKING –

r a s t e . Kinezi ponosno ističu da Nova kina raste , zaslugom kineskog naroda i –

komunističke partije . To isticanje KP liči na – „viku usamljenog u pustinji“ !…

..

Dotle , tridesetak bajkovitih Pekinga raste , a Kina kuca i na vrata – prve ekonomske

sile svijeta . Uz svojih , realno gledajući – gotovo milijardu i pol stanovnika ! Na kraju ,

u svijetu je u upotrebi – 4 milijarde mobitela , od kojih je 55% proizvedeno – u KINI !

( Većina podataka : Thomas Piketty : KAPITAL , Profil – Zagreb 2.014 . )

Ova knjiga je svojevrsna Biblija praćenja ekonomskih kretanja kroz historiju –

ali i najava onoga što nas čeka ! Naravno , polazeći od toga da je planeta zemlja –

naša zajednička domovina ! Zato će naš prilog biti pun i zanimljivih podataka .

Uz i zanimljiva pitanja o raspodjeli bogatstva , o strahu od Islama – i strahu od

nadolazećih milijuna imigranata u Evropu , te – da li nas očekuje apokalipsa ?

..

OKAMENJENI NAČIN RAZMIŠLJANJA i – MIGRACIJE !

Međutim , moramo prvo napustiti okamenjeni način dosadašnjeg mišljenja – i

pokušati razmišljati na drugi način , jer teku i vremena – kakva nikada nisu bila !

.

Pored ostalog , većina ljudi će raditi kad hoće – i koliko hoće ! Takvih ima i danas .

Stari način razmišljanja o migracijama – nema ništa sa realnostima danas . Jer ,

čovjek čovjeku – ne smije biti vuk , u suprotnom bi to bio – samoubilački čin ! Za

vjernike je bitna ona biblijska : LJUBITE BLIŽNJEGA SVOGA KAO SAMOGA SEBE – ili misao iz Kurana : STVORIO SAM VAS RAZLIČITE – DA SE TAKMIČITE U DOBRU !

.

U francuskom selu Norrent-Fontes , ima imigranata još od 1990 . Za mjesno

stanovništvo , oni su bliži od susjeda . Uklopili su se u sredinu , rade i žive kao

i svi drugi . Njihove različitosti su – obogatile selo . I kulturno i ekonomski .

Zato se o migracijama mora razmišljati i drugačije . Realnije i humanije .

.

I u skladu sa vremenom i prilikama – u stoljeću u kome živimo . Jer , opasnost

za Evropu od terorizma , veća je nego ikada ranije . Internet je najprostranije

polje – za formiranje ratnika takozvane islamske države , a organizacija prevoza

nesretnika za Evropu – jedan je od izvora njihovih prihoda za terorističke napade .

..

ALI…

Jedan od novih načina mišljenja je i teza da – imigranti mogu biti božja nagrada ,

a ne samo kazna ! Cjelokupno imigrantsko mnoštvo što se doselilo u Evropu – u

posljednjih pedeset godina , ne doseže ni 3 posto evropskog stanovništva ! Ako

ne shvatimo da je Evropa naša zajednička domovina , svi ćemo mi , bez izuzetka –

„ obrati bostan“ . Zato je EU naša SUDBINA , obaveza i cilj , a ne samo izbor .

.

.Na pitanje : da li nam prijeti – a p o k a l i p s a?…odgovor je jasan :

– NE , NE PRIJETI NAM APOKALIPSA – AKO FORMIRAMO

.EVROPU PO MJERI ČOVJEKA ! – .DA , AKO TAKVU EVROPU – NE FORMIRAMO !

– MIGRACIJE KAO BUDUĆNOST SVIJETA –

– ISLAMISTI I SAMOUBICE – KAO SUDBINA…

– SUSRET SA ČOVJEKOM KOJI KRADE KOFERE –

NA AERODROMU ŠARL DE GOL U PARIZU !

.

U vremenu u kojem živimo , migracije postaju najjači propagandni materijal

u predizbornim kampanjama . Frustriran narod drhti pred samom pomisli da

će migranti postati – njihovi susjedi . Zato je potrebno isticati naučno utemeljene

podatke o migracijama u svijetu . Evo samo nekih :

.

… 2.015 godine , na cijelom svijetu migriralo je 240 miliona stanovnika , što je samo

oko tri posto svjetskog stanovništva . I još nešto : broj imigranata nije veći danas ,

nego otprije pedeset godina . Današnji političari ne spominju da migracije nisu

brojnije danas , nego što su bile ima više od pola vijeka , čak ni stoljeće ranije .

A da ne govorimo – i stoljećima ranije .

..

… Od spomenutog broja , jedan imigrant od pet njih – promijenio je mjesto boravka

unutar svoje državne teritorije . Najveći broj imigranata , kretao se bježeći ispred

ratova , te od gladi , klimatskih promjena – ili iz drugih razložnih motiva . A i godine

2.014 – 60 % imigranata , promijenilo je mjesto boravka unutar svoje države !…

..

OD VRLIH HERCEGOVACA – OSTALO JE SAMO IME !

Bez velikih razloga , ljudi ne napuštaju svoj zavičaj . Bilo da se radi o prašumama

Afrike – ili pak u neboderima velikih svjetskih gradova . Ili našeg – ljubuškog zavičaja .

I kod nas je gotovo nestalo jednog dijela stanovništva pa se ostatak – g e t o i z i r a .

Stiče se utisak , da je od vrlih Hercegovaca , ostalo samo – i m e !

..

… 1,2 miliona ljudi u svijetu , zatražilo je politički azil 2.016 godine , od čega 334.000

Sirijaca ! Jedna trećina od 1,2 miliona su – djeca , 50% su – bez roditelja !

..

Na kraju , na putu spasa prema Evropi , poginulo je – 22.000 imigranata . Svakodnevno

i dalje ginu , na kopnu – ili na moru . Umjesto spašavanja privilegija , treba spašavati ljude ,

sa više solidarnosti – i socijalne osjetljivosti . Zato postoji čak i svjetska institucija – CCFD .

ZEMLJA SOLIDARNOSTI !

CCFD ( Terre Solidaire – zemlja solidarnosti ) , je društvo koje tretira pitanja migracija –

na internacionalnom planu . Treba izmijeniti i etičke norme , jer ne može jedan čovjek

biti sretan , ako ih dvadeset pati na planeti zemlji ! Primjera radi , Evropa posjeduje –

( i uživa ) 35% svjetskog bogatstva , a u njoj živi – samo 6% svjetskog stanovništva !

( Podaci : „Faim et developpement“ – Mars-Avril 2.017 No 298 )

..

Novi način razmišljanja i nova politika o migracijama – uključuje i mondijalizaciju ,

a tim i evropeizaciju , koje su i izlaz iz opsjednutosti imigracijama – i straha od češćih

pokreta stanovništva na planeti zemlji . Zato se treba ujedinjavati – te tako formirati i

zajedničke socijalne i druge programe na našoj planeti . U Evropi , prvenstveno .

.

I pitanja sloboda su upitna .

Danas se pod tom „firmom“ kamuflira , prvo – egoizam . Migracije su i jedna od šansi –

da usaglašavamo mišljenja – i formiramo svijet solidarnosti , jer i broj ljudi na zemlji

stalno raste . Humanizam i solidarnost , bitne su odredice – budućnosti našeg svijeta .

..

Ne vrijedi više poslovica : “ Baš me briga – što Mađarska nema mora“ !… Kako to ?

Itekako nas je briga !… Itekako ! Svjedoci ste kako hrvatska i slovenska policija zveckaju

oružjem na lokvi mora , pod uzvikom : TO JE NAŠE !… Besposleni popovi – i jariće krste !

..

U vrijeme bivše države , takvih sukoba nije bilo . Neće ih biti ni u budućnosti u okviru EU ,

kad ce ta sva mora , praktično , biti jedno evropsko more – pa neka ga zove kako ko hoće .

.

Zbog besposlenih popova , na izbore u Hrvatskoj , izišlo je samo 47% glasača . 53% nemaju

interesa – ni za politiku , ni za besposlene popove . Dokle će to trajati , ostaje da se vidi …

Ipak , izlaz postoji : SVE ĆE TO…EU – POZLATITI !…Dijalog ostaje najbolji put u budućnost .

Dotle , sve zemlje bivše YU – moraju ući u EU … Moraju , a ne – „hoću-neću“!

..TAKOZVANA – ISLAMSKA DRŽAVA !…

TOČNIJE – ISLAMISTIČKA

..

Posljednji napad takozvane Islamske države , desio se 23. Maja u Manchesteru . Engleska

se zavila u crno – 22 mrtva i više od 60 ranjenih . Ima li to neke veze sa Islamom ? NEMA !

..

Vjerskih fanatika je bilo otkad religije postoje . Dokle bi nas dovelo nabrajanje zločina

vjerskih fanatika – kroz historiju ?! Upravo to i žele vjerski fanatici – da se o njima priča i –

raspreda . Protiv takvih se može boriti samo ujedinjen svijet… EU , posebno ! U suprotnom ,

trošit ćemo ogromne pare i nećemo postići mnogo . Poslije zločina u Manchesteru , tamošnji

Muslimani su se ponijeli krajnje jedinstveno u osudi zločina – i poslali poruku : „ Ubijena su

djeca – i naša djeca „ !… Ne smiju se teroristi poistovjećivati sa Islamom .

.

STRAH OD ISLAMA I IMIGRANATA!?

.

S obzirom da se permanentni dešavaju i samoubilački zločini , polako se uvlači i strah

stanovništva od terorista , pa i od islamista . To je neizbježno i normalno . A to teroristi

i žele . Nije samoubicama cilj ubiti nekoliko policajaca , i s njima desetine nevinih – kao što

se desilo u Mančesteru , nego oni biraju mjesto sa koga jače odjekuju njihova nedjela .

..

Cijeli svijet o njima bruji , sredstva nformiranja se njima bave i opisuju njihov zločin , digne se

sva država u traženju saučesnika i tako dalje . A teroristi to i hoće , i zločine čine upravo zato

da bi dobili – besplatnu reklamu ! Znaju i oni da ubistvo dva policajca ne može destabilizirati

državu , ali može strah koji se uvlači i u ljude , i u njima taj strah „čuči“ – kao prikrivena panika .

..

Još ako se to desi na poznatom mjestu , kao što je , na primjer , Manchester – cilj je postignut .

Odmah poslije zločina u Manchesteru , u blizini su pokušali zapaliti jednu džamiju – susjedi

su to spasili , samo su vrata tog islamskog centra oštećena …Osveta ? Vrlo moguće !

.Zatvaranje granica , kontrola svakog pojedinca – sastavni su dio panike , jer su teroristi već tu

među nama . Njih dvadesetak , ne znajući jedan za drugog , prijeći će sa grupom od 500 , kao i

sa masom od 500.000 ljudi . Čovjek je „pokvarljiva roba“ . Slabi ljudi , i još k tome – vjerski

fanatici , gube pamet i na internetu , ne treba zato ići u Siriju . Zato je danas potrebna i policija –

nove stručnosti . Ona čuva naš mir i naše spokojstvo – i treba joj pomagati , a ne samo kritizirati .

.

Samo za pet godina , nestat će ratova sa : tenkovima , topovima , avionima i masom vojnika !

To vrijeme prolazi , i obavezuje čovječanstvo da se – ujedinjuje . Ma koliko to izgledalo

nemoguće . Policajci i vojnici na ulicama , nisu rješenje . To je djelo – panike ! U panici i masa

gubi pamet . Način ratovanja koji se danas čovječanstvu nameće – nije igračka . Cilj policije je –

otkriti teroristu prije čina . To nije lako , ali nije ni nemoguće . Treba imati povjerenja u policiju .

.

NEMA RAZLOGA STRAHU OD ISLAMA !

.

Sve te negativnosti novoga doba , nemaju veze sa Islamom . Nikakve . Uostalom , sa bilo

Kojom religijom – još manje . Treba slušati što govori i Papa Franjo – te i islamski , i drugi vjerski

velikodostojnici , koji se susreću s njim . Poruke koje oni šalju svijetu , ne odgovaraju – jedino

teroristima ! Od ratova koje vodi ISIL širom svijeta – najviše stradaju upravo – Muslimani …

Na ovaj , ili na onaj način . Ni krivi , ni dužni !…Uostalom , Islam se bori protiv svojih

ekstremista od početka . „ Od stoljeća sedmog“ – takoreći . Pa i danas . Kao i sve druge

mnogobožačke religije . Zato je bitno što poručuju Papa i Reis – bili mi vjernici , ili ne !…

.

I nema razloga strahu od Islama , ali ima od terorizma , ma kakvim se vjerskim epitetima on

kitio . U našem ljubuškom zavičaju , svi smo živjeli u harmoniji i bez vjerskih sukoba . Osim

nekih izuzetaka u posljednjim decenijama . Nauka će razjasniti kako i zašto , i osuditi grešnike .

Bez obzira sa koje strane dolazili .

ZA KRAJ – ČOVJEK KOJI KRADE KOFERE !

.

Putujem avionom iz Pariza za Split . Taksista je Marokanac i radi taj teški posao

četrdesetak godina , jedanaest sati dnevno . Čovjek je profesionalac i zna kako da

zabavi putnike , jer nam treba do aerodroma više od sat vremena , gužve su velike .

.

Ispričao nam je i dosta zanimljivih , kratkih priča , koje bi se mogle objaviti u knjizi –

pod naslovom PRIČE IZ TAKSIJA . Posljednju priču , najzanimljiviju , ostavio je za kraj .

Mogla bi se objaviti pod naslovom : ČOVJEK KOJI KRADE KOFERE NA AERODROMU !

.

„Radim u jednoj taksi firmi . Jednom me uputiše do klijenta , koji nije imao kofera .

Putovali smo i pričali , gotovo se sprijateljili . Nije imao ni kofera , ni bilo kakvog

drugog prtljaga . Kad smo stigli na aerodrom , bacio mi je sto eura i izišao , mašući

rukama …Drugoga dana , moji su me uputili do klijenta koji traži da ga baš ja vozim .

Začudio sam se , iako se ponekad i to desi . Kad opet on – čovjek bez kofera …

.

Ovoga puta , pričali smo kao i ranije . Kad smo stigli na aerodrom , pitam ja njega –

Kuda on putuje , i što radi na aerodromu ?…

Nigdje ja ne putujem , samo idem do aerodroma !

I što radiš na aerodromu ? Pitam .

Kradem kofere , kaže .

Molim ?

Kradem kofere , ponovi – kao da govori najjednostavniju stvar . Ako želiš , možeš da me

sačekaš , svakako čekaš klijente , i dobiješ – dvjesto eura ! A može i tristo , sa koferima .

Molim ?

..

Nema što da moliš – dobiješ dvjesto-tristo eura ! Ako imaš potrebu da moliš , ima ovdje

kapelica pa se tamo moli ! Bolje ti je samnom . U kapelici moraš platiti lemuzinu , a kod

mene možeš da zaradiš svaki dan tristo eura – samo za jednu vožnju ! A možeš i da moliš –

dok me čekaš !… U k a p e l i c i !

..

PS : Jučer čujem ( preko radio mileve ) – da su uhapsili jednoga na aerodromu – i našli mu u

podrumu – osamdeset i sedam K o f e r a !… I dvadeset i osam hrpica novčanica – iz raznih

zemalja svijeta !…Najviše – k i n e s k i h ! Novčanica“ !

( Kraj )

………………………

..

ANTE GRANIĆ

Napis iz serije

LJUDI i VRIJEME

Promajna bajna

Maja – 2.017 .

3735 Posjeta 1 Posjeta danas