Povodom 130-te godišnjice objavljivanja „Narodnog blaga“ Mehmeda-bega Kapetanovića Ljubušaka

Mehmed beg

Prije 130 godina,preciznije 1887. u Sarajevu je objavljeno djelo „Narodno blago Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka.Pored drugih sadržaja u ovom značajnom spomeniku bošnjačke kulture,autor je ukazao i na značenje bošnjačke narodne pjesme.

Ovom prilikom emitiramo dvije narodne pjesme iz „Narodnog blaga“.

 

NE AŠIKUJ NE VEŽI SEVDAHA

 

Ne ašikuj ne veži sevdaha,

Od sevdaha goreg jada nejma,

Ni žalosti od ašikovanja.

Gori jadi nek troje žalosti,

Na žalost će i komšija doći,

A za jade niko i ne znade,

Nego srce ono na kojem je.

Jad jadujem nikom ne kazujem,

Nego Bogu i dragome svome.

 

MAJKA KĆERCU KROZ TRI GORE ZVALA

 

Majka kćercu kroz tri gore zvala,

Kćerka joj se kroz devet odzvala:

Jesi l’ kćerko,ubjelila platno?

Nijesam ga se ni dotakla majko!

Dragi mi je vodu zamutio,

Kun’ ga majko i ja ću ga kleti.

Crn mu obraz kao gruda snijega,

Tamnica mu moja njedra bila,

Sindžir halke moje b'jele ruke,

Zvečali mu u džepu dukati,

Njiščali mu konji u podrumu,

Rodila mu bjelica pšenica,

Moba žela, a ja š njime jela.

 

Izvor:Preporod,oktobar 2017(dr.Enes Kujundžić)

 

 

 

1886 Posjeta 1 Posjeta danas