ALMIR ZALIHIĆ: NAD JAMOM HRASTOVA GLAVICA

Dabogda bio bez odžaka

Bez sinova

Bez njive i sjemena

Zemlja te uzbacila

Ne htjelo ni lišće da truhne

S tobom

Ne htjeli te ni gavran ni crv

Ni gluha noć

Ni tamnica

Ni sloboda

 

Dabogda čovjek bio

Pa skrivao oči od djeteta u koljevci

Kad si nečovjek

Kad si zvijer

 

Amin!

# Hrastova Glavica je stratište Bošnjaka kod Sansko Mosta u ratu 1992-1995!

 

ALIJE KAZAZIĆA BR. 7.

 

Nahereno munare

ponad naše kuće

otima se blagosti sintakse

konji,pčele,leptiri,muhe

i šargija u uglu

 

Naša vječito zabrinuta mater,

stidljive curice iz komšiluka,

ovčije kože,Musaf iznad vrata.

A preko puta:nepoznati ljudi,

nepoznate cijevi, bodljikava žica…

 

U našoj kući miris:

uštipaka,tufahija,truhlih dunja,

masnih sahana,užeglog masla

i čega još?

 

Sve je nestalo.

 

1992.

 

Izvor:Almir Zalihić-„Rječnik sumnji“,SA 2005.

Izbor:Kemal Mahić

1286 Posjeta 1 Posjeta danas