MUSTAFA A. HAMZA: KAZIVANJE O VREMENU

Govorio je na vrijeme o vremenu

Govorio dok mu glas nije oslabio i izdao ga

A onda su neki onako po sjećanju kazivali to

Što je on govorio

I postali umorni od kazivanja

Pa su prestali

I izlazilo je i zalazilo sunce iza planina

Iza pješčanih dina ostajalo

U ukočenim pogledima okamenjenih srca

I ljubav kada je prestala u tim srcima

Onda nije više bilo smisla o ljubavi pjevati

 

Napisano je to sve poslije stajalo na jeziku delfina

Na jednoj jedinoj vlažnoj žili u prašumi

Gdje je ležala zmija

Podesna za mužu otrova upotrebljivog

U neke tako korisne poznate svrhe

 

A što smo od svega tog izobilja uspjeli

Na sasušenim usnama rijeka ponornica sačuvati

A šta smo zapamtili

Pročitati uspjeli iz hladnih pčiju

Od tog kazivanja o vremenu

Na vrijeme

O nevremenu

 

Sve nam je to lijepo rečeno

Ali nismo slušali

Sve je napisano

Ali smo pročitati zaboravili

 

BREME

 

Zapamti

I ne odlaži

Napiši

I na sigurno mjesto ostavi

Ne zaboravi

Strpljiv budi

Kad prođe neko vrijeme

Potraži

Skinuto svoje breme

I pokaži

Nevjernima

Šta je to

To

Što čuva

I što snaži

 

# Mustafa A. Hamza,rođen je 1953. u Bjelasovićima kod Sokoca.Osnovnu školu završio je u Kaljini.Obrazovanje nastavlja u Sarajevu,gdje završava srednju školu i Medicinski fakultet.Specijalizirao je hirurgiju,a potom završio postdiplomski studij iz oblasti gastroenterohepatologije.Trenutno radi kao hirurg u Austriji.

 

 

Izvor: Mustafa Atifa Hamza:“Izabrane pjesme“,SA 2002.(Bemust)

Izbor:Kemal Mahić

1879 Posjeta 1 Posjeta danas