BOŠNJACI I NOVOSADSKI DOGOVOR 1954.GODINE

Na inicijativu redakcije Letopisa Matice srpske 8,9, i 10.decembra 1954.godine održan je u Novom Sadu sastanak na kome su sudjelovali brojni hrvatski i srpski književnici i javni radnici.Na tom je sastanku postignut dogovor i doneseni zaključci o zajedničkoj književnojezičkoj politici u četirima republikama bivše Jugoslavije-Srbiji,Hrvatskoj,Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.Dokument sa zaključcima sastanka iz Novog Sada danas se obično naziva Novosadskim dogovorom.Novosadski dogovor postignut je bez prisustva Bošnjaka!

ZAKLJUČCI NOVOSADSKOG DOGOVORA

1.Narodni jezik Srba,Hrvata i Crnogoraca jedan je jezik.Stoga je i književni jezik koji se razvio na njegovoj osnovi oko dva glavna središta,Beograda i Zagreba,jedinstven,sa dva izgovora,ijekavskim i ekavskim.

  1. U nazivu jezika nužno je uvijek u službenoj upotrebi istaći oba njegova sastavna dijela.
  2. Oba pisma,latinica i ćirilica,ravnopravna su;zato treba nastojati da i Srbi i Hrvati podjednako nauče oba pisma,što će se postići u prvom redu školskom nastavom.
  3. Oba izgovora,ekavski i ijekavski,takođe su u svemu ravnopravna.
  4. Radi iskorišćavanja cjelokupnog rječničkog blaga našeg jezika i njegovog pravilnog i punog razvitka neophodna je potrebna izrada priručnog riječnika savremenog srpskohrvatskog književnog jezika.Stoga treba pozdraviti inicijativu Matice srpske koja je u zajednici sa Maticom hrvatskom pristupila njegovoj izradi.
  5. Pitanje izrade zajedničke terminologije takođe je problem koji zahtjeva neodložno rješenje.Potrebno je izraditi terminologiju za sve oblasti ekonomskog,naučnog i uopšte kulturnog života.
  6. Zajednički jezik treba da ima i zajednički pravopis.Izrada toga pravopisa danas je najhitnija kulturna i društvena potreba.Nacrt pravopisa izradiće sporazumno komisija srpskih i hrvatskih stručnjaka.Prije konačnog prihvatanja nacrt će biti podnijet na diskusiju udruženjima književnika,prosvjetnih i drugih javnih radnika.
  7. Treba odlučno stati na put postavljanju vještačkih prepreka prirodnom i normalnom razvitku hrvatskosrpskog književnog jezika.Treba spriječiti štetnu pojavu „samovoljno prevođenja“ tekstova i poštovati originalne tekstove pisaca.
  8. Komisije za izradu pravopisa i terminologije odrediće naša tri univerziteta(u Beogradu,Zagrebu i Sarajevu),dvije akademije(u Zagrebu i Beogradu) i Matica srpska u Novom Sadu i Matica hrvatska u Zagrebu.Za izradu terminologije potrebno je stupiti u saradnju sa saveznim ustanovama za zakonodavstvo i standardizaciju,kao i sa stručnim ustanovama i društvima.
  9. Ove zaključke Matica srpska će dostaviti Saveznom izvršnom vijeću i izvršnim vijećima:NR Srbije,NR Hrvatske,NR Bosne i Hercegovine i NR CRNE GORE,univerzitetima u Beogradu,Zagrebu i Sarajevu,akademijama i Zagrebu i Beogradu i Maici hrvatskoj u Zagrebu,te će ih objaviti u dnevnim listovima i časopisima.

Ove je zaključke potpisalo 25 filologa,književnika i kulturnih radnika,a među njima nije bilo niti jednog Bošnjaka.

Evo imena potpisnika:

1.Ivo Andrić

2.dr.Aleksandar Belić

3.Živojin Boškov

4.Mirko Božić

5.dr.Miloš Đurić

6.Marin Franičević

7.dr.Krešimir Georgijević

8.Miloš Hadžić

9.dr.Josip Ham

10.dr.Mate Hraste

11.Ljudevit Jonke

12.Marijan Jurković

13.Jure Kaštelan

14.Radovan Lalić

15.Mladen Leskovac

16.Svetislav Marić

17.Marko Marković(SA)

18.Živan Milisavac

19.dr.Miloš Moskovljević

20.Boško Petrović

21.Veljko Petrović

22.Đuza Radović

23.dr.Mihailo Stevanović

24.dr.Zdenko Škreb

25.dr.Jovan Vuković(SA)

Izvor:STAV br. 141 (Refik Bulić)

1272 Posjeta 1 Posjeta danas