Otvoren stečaj nad Tkaonicom – Platnarom Ljubuški

platnara3

U Službenim novinama FBiH 94 str. 21 objavljen je oglas o otvaranju stečaja u Tkaonici Ljubuški.

 Za stečajnu upraviteljicu je imenovana Milka Musa iz Mostara.

Općinski sud u Širokom Brijegu, stečajni sudac Darijo Stanić, u stečajnom postupku nad Stručna organizacija Ljubuška tkaonica d o.o. Ljubuški, na ročištu za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, održanog dana 15.11.2017. godine, donio je sljedeće

Rješenje

 1. Otvara se stečajni postupak nad imovinompravne osobe Ljubuška tkaonica d.o.o. Ljubuški.
 2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Milka Musa iz Mostara.
 3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 15.11.2017. godine u 11,30 sati.
 4. Pozivaju se povjeritelji da prijave svoje potraživanje stečajnom sudu shodno čl. 110. Zakona o stečajnom postupku u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenim novinama Federacije BiH”.
  Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
 5. Pozivaju se povjeritelji da stečajnog upravnika obavijeste u roku od 30 dana koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika shodno čl. 46. Zakona o stečajnom postupku, na adresu istog.
 6. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnu ploču suda s danom 15.11.2017. godine.
 7. Otvaranje stečajnog postupka objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.
 8. Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u Registru društava Općinskog suda Široki Brijeg.
 9. Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda Ljubuški.
 10. Ročište za ispitivanje potraživanja i izvještajno ročište održat će se dana 10.01.2018. godine s početkom u 11,00 sati.

Broj 64 0 St 042974 16 St
23. studenog 2017. godine
Široki Brijeg

Službene novine Federacije BiH broj 94/17 obajvljene su 6.12.2017.

Ljubuski.net

2013 Posjeta 1 Posjeta danas