PAPUDŽIJE

Papudžijski zanat je 200-godišnja tradicija porodice Kalajdžisalihović iz Sarajeva, u kojoj se tradicija stoljećima prenosi sa oca na sina. (Samir Yordamoviç – Anadolu Ajansı)

Gledano kroz historiju, nošenje papuča uvijek je bilo u uskoj vezi s kulturom stanovanja.

Još u drevnim civilizacijama Starog istoka, gdje nastaju prvi gradovi( urbane sredine) bila je odvojena vrsta obuće po namjeni.

Strogo je bila odvojena obuća koja se nosila vani i ona koja se nosila unutar kuće ili hrama.Smatralo se bogohuljenjem ući u hram ili u kuću s obućom koja se nosila van ovih prostora.

Takav odnos prema kući i hramu zadržao se kroz historiju u sve tri monoteističke religije, s tim što se kod kršćana ovo donekle izmijenilo prilikom sažimanja ove religije s Rimskim carstvom.

Papuče tako postaju obuća koja se nosila isključivo u kući ili oko kuće.

Nakon dolaska Osmanlija u Bosnu započinje proces urbanizacije naše zemlje osnivanjem gradova tzv. levantskog tipa, gdje je jasno odvojen privredni od porodičnog života u mahali.

Papuče su, dakle, sinonim za kulturu stanovanja u gradu ili za gradsku kulturu.

Sama riječ papuča ima korijen u arapskoj riječi „babuš“,koja se u perzijskom izgovara „papuš“, a do nas je došla u turskom obliku kao „papuć“.Osmanlije su izvršile organizovanje zanata u esnafe(cehove), a zanatlije koji su se zatekli u Bosni uklopili su se u novoformirane organizacije.

Papudžijski zanat pripadao je čizmedžijskom esnafu.

Ovom esnafu, pored papudžija i čizmara, pripadali su mestvedžije i firaledžije.

Papudžije se u defterima prvi put spominju 1530. godine i iz deftera se vidi da su zastupljeni u neznatnom broju, ali već od polovine 16. stoljeća broj ovih zanatlija veoma je narastao.

Zanatlije ovog esnafa bili su smješteni u posebnu čaršiju koja se zvala čizmedžijska čaršija, mada je bilo radionica i u drugim dijelovima čaršije.Same radionice nalazile su se uglavnom po sobama iznad dućana i maagaza , gdje su papuče i prodavane.Zanatlije čizmedžijskog esnafa bili su skromnog imovnog stanja, dok su kavafi bili veoma bogati.

Za izradu papuča koristi se alat koji je uglavnom isti za sve zanate kojima je koža glavna sirovina(terđah,mušte, bičkije, šila, igle, zumbe,džilde,kalupi i dr.)

 

Izvor:Katalog zanata;Obrtnička komora KS-2013.

1853 Posjeta 2 Posjeta danas