MAGLA PALA DO POLA SARAJ'VA

Magla pala do pola Saraj'va

Ne vidi se kula ni kapija,

A kamoli djevojke avlija.

Puče puška iznad Sarajeva,

Pa pogodi Mul-Aziza nasred Sarajeva.

Pogodi ga Mula-Jusuf s B'jele tabije

Zbog djevojke komšinice l'jepe Mevlije.

Kune majka pušku i junaka

I djevojku nevesela bila

Što joj sinu smrti uzrok bila:

„Ubiše mi čedo njegovano,

što je majci,tugo moja, suncem darovano!

Mul-Azize, mili sine, zar mi pogibe?!

Ko će  sada tvojoj seji pjesme pjevati?

Ko će tvome starom babi dizgin držati?!

Ko će tvojoj staroj majci mezar kopati?

Ko će tvoju staru majku u grob spustiti!?

 

Izvor:Grad i riječ(Sarajevo u poeziji),SA 2008.

Izbor:Kemal Mahić i Mithad Muminagić

.

.

 

1969 Posjeta 1 Posjeta danas