USPAVANKA-DOVA (Vitina)

Rabbum Allah,

Senden derman,

def’ i belaj,

redadi kaza,

ja Kerimu, ja Allah!

 

Prijevod:

 

Gospodaru moj, Allahu!

od Tebe spas(molim)

odbijanje nesreće,

otklanjanje zle sudbine,

o Plemeniti, o Allahu!

 

Slična dova pred spavanje glasi ovako:

 

Ja legoh u grad,

oko mene Jasin duvar,

mirzan terzija,sirat ćuprija,

selam čete mojoj braći:

kućama se okrećati

sve Džennetu i kibletu“!.

 

NAPOMENA:Navedena uspavanka- dova na turskom jeziku, koja se učila djeci u bešikama prilikom uspavljivanja u Zapadnoj Hercegovini(Vitina).

Autor piše:“Navedenu dječiju uspavanku na turskom jeziku, a s refrenom na kraju na arapskom jeziku, prvi put sam čuo i slušao od Behidže Mulahalilović(umrla 1972.godine u Tuzli, a onaa je dovu čula od svoje majke Aiše Mesihović, rođene Haračić(umrla 1977.godine), iz Vitine kod Ljubuškog, rođena u Poriču kod Bugojna.Obje su zadnji stih(refren) uspavanke na arapskom jeziku izgovarale i uz bešiku učile:“Ja Karimallah“.Ja  mislim da su one tako od drugih čule da se uči i izgovara radi rimovanja sa predhodnim stihovima uspavanke,iako to po značenju ne odgovara.“

 

Izvor:Enver Mulahalilović-„Običaji muslimana u Bosni i Hercegovini“;Tuzla 2005.(Hamidović)

Pronašao:Kemal Mahić

3214 Posjeta 1 Posjeta danas