DERVIŠ PALIĆ: BOŠNJAČKA NENA

Bore na licu

Godine patnje i prkosa

Godine Bosne

Urezane

U oku

Taze mezar

Evlad

Suhe suze u Kevser rijeku teku

Pod pazuhom neispričane priče

Čekaju

Unuče

Da mu ljepotom

U srcu

Kur'an otvore

 

Izvor:Preporod,juni 2018.

Izbor:Kemal Mahić

1718 Posjeta 2 Posjeta danas