MEMORY:OLIVER DRAGOJEVIĆ (1947-2018)

Uz gradele, kraj komina nima ko da te zamini…

Ništa nova, ništa nova

posli fešte kisne vala,

u pitaru lipi snova

cilo lito tu si stala.

Raštimane sad su ure,

zatvorene gnjiju škure…

Sad životu, punon zima,

okrenuta nan je prova,

odrišena već je cima,

ništa nova, ništa nova…

Pala je u more stina

i prozebli grdelini,

uz gradele, kraj kamina

nima ko da te zamini.

I dok jugo stalno jača,

oko kuće reste drača…

Sve se sprema da podivja,

a mi kano stara bova

plutamo bez pravog cilja:

ništa nova,ništa nova…

Uzalud privrćen foje

ča će reć mi na sva justa,

svi govore:bit će boje,

barbirija već je pusta.

Vaja vrime niz skaline

vonj mižerje i morbine…

I briškulu dikod baci

klapa ča još ni gotova

da ostari po bonaci,

ništa nova,ništa nova…

Finili su pusti kanti

i promukla već je klapa,

i po dobru svak te panti

stareć s nama sve do ščapa.

Naresle su nove plime,

popucale sugardine…

Još se pine dugi vali

i po mistu reve tovar,

jarboli u more pali:

ništa nova,ništa nova…

 

Izvor:Slobodna Dalmacija(30.07.2018)

 

Pripremili:Kemal Mahić i Mithad Muminagić

.

1398 Posjeta 1 Posjeta danas