MEHMED MUJEZINOVIĆ:HERCEGOVINA –Najstarije džamije

1.Balagijina(Balaguša) u Livnu 920(1514/15)

2.Velagića(Dugalića) u Nevesinju 921(1515)

3.Sultan Selimova(Careva) u Stocu 925(1519)

4.Nesuh-aga Vučjakovića u Mostaru 935(1528/29)

5.Ćejvan-ćehajina u Mostaru 960(1552/53)

Bulevar, Cernica, Mostar, Bosnia and Herzegovina

6.Karađoz-begova u Mostaru 965(1557)

7.Muhamed Spahije(Pekuša) u Livnu 971(1563/64)

8.Mustafa-begova(Lala-pašina) u Livnu 985(1577/78)

radovidzamijagrad

9.Nesuh-age Vučjakovića u Ljubuškom 966(1558/59)

10.Šišman Ibrahim-pašina u Počitelju 970(1562/63)

11.Dukatara hadži Ahmeda(Glavica) u Livnu 996(1587)

12.Derviš-paše Bajezidagića u Mostaru 1000(1591/92)

13.Hadži Alijin masdžid u Mostaru 1016(1607)

14.Sefer-agina u Dabrici kod Stoca 1019(1610/11)

15.Džamija u Planoj kod Bileće 1026 i 1210(1617 i 1795)

16.Koski Mehmed-pašina u Mostaru 1027(1618/19)

17.Ibrahimova(Junuz-čauševa) u Konjicu 1033(1623/24)

18.Ibrahim-age Šarića u Mostaru 1033(1623/24)

19.Sinan-čauševa(Džumanuša) u Livnu 1051(1641/42)

20.Mehmed-čauševa(Tekijska) u Konjicu 1058(1648)

21.Lakišića u Mostaru 1061(1650/51)

22.Ali-paše Rizvanbegovića u Stocu 1145(1732/33)

23.Ismail-kapetanova u Stocu 1154(1741)

24.Hadži Alijinau Stocu 1179(1765)

25.Sultan-Selimova(Careva) u Stocu 1203(1788/89)

26.Careva u Nevesinju 1204(1789/90)

27.Džamija u Čapljini 1218(1803/04)

28.Ali-paše Rizvanbegovića u Stocu 1227(1812/13)

29.Džamija na tvrđavi u Klobuku(Trebinje) 1240(1824/25)

30.Šišman Ibrahim-pašina u Počitelju 1259(1867)

31.Zavra džamija u Livnu 1248(1867)

32.Sultan Javuz Selimova u Mostaru 1300(1882/83)

33.Dukatara hadži Ahmeda(Glavica) u Livnu 1301 i 1302(1883/84)

34.Ćejvan-ćehajina u Mostaru 1303(1885/86)

ZabljakDz1

35.Žabljak džamija u Ljubuškom 1303(1885/86)

36.Sultan –Sulejmanova(Careva) u Blagaju kod Mostara 1310(1892)

37.Roznamedži Ibrahim efendijina u Mostaru 1315(1897)

 

Navedene džamije su date u hronološkom pregledu natpisa objavljenih u prepisu i prevodu (Knjiga III)

 

Izvor:Mehmed Mujezinović-Islamska epigrafika BiH,knjiga III;SA 1998.

Priredio:Kemal Mahić

 

2055 Posjeta 1 Posjeta danas