Akcija za humanitarne pakete

Poštovani ljubušaci i cijenjeni prijatelji,

Kao što smo već najavili ranije pokrećemo akciju za donacije za podjelu humanitarnih paketa za Ramazan u Ljubuškom. U godišnjem izvještaju smo naveli koliki su troškovi oko toga. Više familija u Ljubuškom ima potrebu za tom vrstom pomoći. Bez prihoda su ili sa malim primanjima ili su pugroženi na drugi način. Izvršni odbor – uprava Udruženja ljubušaka u Norveškoj napravila je spisak najugroženijih osoba ili familija u saradnji sa ljubušacima.

Akcija traje mjesec dana, do 2. maja 2019.

Donacije u Norveškoj uplaćuju se na račun Udruženja ljubušaka u Norveškoj: 2610.18.94303, Bosnisk forening Ljubuski ( vlasnik računa-kontoeier)

Uplate iz drugih zemalja na uobičajeni način, Paypal ili Western union.

Paypal: sibilabasic@gmail.com

Vipps, Sibila: 95807371

Zahvaljujemo unaprijed na donacijama i podršci i nadamo se da će se potreba za ovakvim akcijama smanjiti ili nestati i da će naši sugrađani u Ljubuškom konačno „stati na noge“ i poboljšati ekonomski status.

Uplate za akciju:

1. Sibila Bašić, Norveška                                           500 nok

2. Šućro i Indira Dizdarević, Norveška                  500 nok

3. Mediha i Sefik – Fiko Konjhodžić, Norveška     300 nok

4. Subhija Elezović, Norveška                                 500 nok

5. Ekrem Mahić, Norveška                                      500 nok

6. Senad Dizdarević, Švedska                                 500 SEK

7. Salem i Minka Dizdarević, Norveška               500 nok

8. Mithad Muminagić, Norveška                           500 nok

9. Munib Dizdarević, Norveška                              300 nok

10. Enisa Dizdarević, Norveška                              500 nok

11. Adla i Mediha Konjhodžić, Norveška              400 nok

12. Ešefa Muminagić, Danska                                 500 nok

13. Admir i Jasmina Fazlic, Norveška                   500 nok

14. Ibrulj Hamid, Norveška                                     400 nok

15. Ibrulj Mustafa i Jasminka, Norveška             400 nok

16. Emira Gujić, Norveška                                       400 nok

17. Dunja Šukalić, Norveška                                   300 nok

18. Dulo Dizdarević, Norveška                               400 nok

19. Muhidin Grljević, Norveška                              500 nok

20. Semir i Amela Konjhodžić, Norveška             400 nok

21. Derviš Mahić, Norveška                                     500 nok

22. Samir Hadžalić, Norveška                                 400 nok

23. Mehmed Muminagić, Danska                           500 nok (uplata u Norveškoj)

24. Samir i Alma Selak, Norveška                           500 nok

25. Đevad Jakić, Norveška                                        500 nok

26. Irma Kadragić Toskić, Norveška                       400 nok

27. Enes i Djenana Gujic, Norveska           400 nok

28. Ibrahim Hrnjicevic, Chicago, USA         500 nok

28. Suad i Almira Selak, Norveska                        500 nok

 

2672 Posjeta 2 Posjeta danas