GANGA

Gango moja,ja te ganga ne bi,

Da se nisam rodija u tebi.

 

Ako je nešto obilježilo život Hercegovaca,onda je to ganga.To je jedna od najstarijih i najomiljenijih pučkih pjesama u Hercegovini.Dvoglasna je to popijevka.Glavni pjevač počne pjesmu,pjeva tekst i melodiju u cjelosti,a drugi pjevači,često i ne znajući tekst,prate glavnoga pjevača,priginju,gangaju.Na kraju bi se gange-povriskivalo.

Gangu pjevaju najmanje dva,tri,a često i cijela skupina pjevača.Pjevaju je i muškarci i žene.Glasovi su obično u disonantnom odnosu,a oponašaju zvuk dipala,svirale ili gusala.Tekst gange je najčešće deseterački dvostih(distih),a sadržajno je priča o životu sela.

Tako se pjevala prigodom svih svečanosti,sijela,kolanja,poljskih radova,na zajedničkim putovanjima,kod ajvana…

U svakoga napjeva gange početak je jednoglasan,a drugi dio je dvoglasan.Kad se glavni pjevač umori,kaže drugom potiho da privati.

Ganga je bila više od pjesme.Ona je pričala i o svojim tvorcima,otkrivala je podneblje gdje je nastajala,slala je poruke života i zrcalila sve ono dobro i loše što se puku događalo na ovim prostorima.

Ona je naslijeđe prošlosti i izraz umjetničkog stvaralaštva prostora na kojem se izvodi i naroda na njemu.

Donosimo nekoliko tekstova pjesama:

 

Dođi lolo kad na vidi niko,kada zaspe malo i veliko.

Tilovina grabovinu pita,di moj dragi svake noći skita.

Pletem,vezem i čorape šaram,sa svojim se dragim razgovaram.

Mala mi se za udaju sprema,sve gotovo samo momka nema.

Cura mi se svidila kod mise,ja njoj nisam što ću jadan ti sam.

Ode dragi ne reče ni fala,čorape mu i terluke dala.

Moj se dragi na me naljutio,što mi drugi ovce povratio.

Došo lola i poveo ćuku,obadva su jednaka u struku.

Nemoj mala da te đava nosa,sa momcima na valove kosa.

Laži dragi ja te se ne bojim,obojak si pod nogama mojim.

Moj dragane obirino tuđa,volila te dok sam bila luđa.

Mala moja burilo te tare,prodaj ćaću pa kupi magare.

U male mi obe noge live,šta ću od nje ne bilo je žive.

Mala moja materina trape,što si zbila gaće u čorape.

Od Mostara do Širokog Briga,nema cure s kojom nisam liga.

Malu moju satrala maršina i još jednu babu s Kočerina.

Vuk izijo ganjci nova kenjca,u podgori kod svetog Vicenca.

Mala moja pogospodila se,uska suknja podašišala se.

Ne zna mala šta će od lipote,pa sašila suknju na izvolte.

Oću pivat i oću galamit,nek se nađe ko će mi zabranit.

Ženo moja i četvero mali,kad ja pijem ti se mene mani.

Ja baraba i bija i proša,nema cure kojoj nisam doša.

Dabogda se privrnila na me,prikolica puna udovica.

Večeras sam ostojećke dvije,u mejani popijo rakije.

Vaćajte se curice do mene,dok se nisu uvatile žene.

Daj mi mala varenike kota,pa da vidiš što te lola mota.

Ovce moje lezite u toru,evo iđe dika na motoru.

Neću momku otvoriti vrata,koji nema šuškavca i sata.

Tri sam ljeta varala studenta,sad me želja mlada učitelja.

Svekrvice sve ti dobro želim,živa legla,mrtva se protegla.

Imam dragog,imam u svom selu,a u tuđem,samo za rezervu.

Mala moja dobila na pluća,jiduć jaja Trumanova vruća.

Piši meni u Nemačku ženo,skime spavaš je li ti studeno.

Moja mala otišla u Bačku i odnila ..zicu junačku.

Ja se svome veselim mladiću,iz Nemačke doćeraće fiću.

Malu moju prigazija trajvan,neka,neka,i je bila ajvan.

Mala mi se popela na drvo,drvo krivo ja se podvirivo.

Prde mala ko jalova krava,što zasmrdi odnija je đava.

Majko moja nisam ti nevina,dolazio baja s Kočerina.

U male mi gaće digdi,digdi,volio bi da ji nema nigdi.

Kiša pada meni noge zebu,ajde mala da pravimo bebu.

Legla mala oči zatvorila,odrišene gaće ostavila.

Izvor:Zorica Jurilj-Prinosi tradicijskoj glazbenoj kulturi zapadne Hercegovine:Motrišta 2015.

Priredio:Kemal Mahić

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrfGzC834RM

 

 

 

 

 

 

6109 Posjeta 1 Posjeta danas