Često suza iz mog oka tvoju sliku sine kvasi…

Kuća trošna na kraj sela
u njoj živi majka stara
sliku sina ona drži
i sa slikom razgovara.

Sama sam ti ovde sinko
samoća me teška muči
svakog dana Boga molim
da vratiš se svojoj kući.

Često sidim na srid praga
čekam tebe kad ćeš doći
dodijalo staroj majci
živit samoj u samoći.

Otišli su svi iz sela
zatvorene kuće mnoge
mene zdravlje slabo služi
ne slušaju više noge.

Često suza iz mog oka
tvoju sliku sine kvasi
uvik ti si u mom srcu
makar na kraj svita da si.

Iza kuće kao nekad
cvita stara dunja žuta
sve zareslo je u travu
nema staze, nema puta.

Čekat ću te u kućici
ovde sine na kraj sela
kad te oko moje vidi
biće mater ti vesela.

 

Stihovi: Ljiljana Tolj

Ljepote  Hercegovine

1387 Posjeta 1 Posjeta danas