POVELJA KULINA BANA (29.o8.1189)

Prijevod Povelje Kulina bana na standardni bosanski jezik

 

U ime Oca i Sina i Svetog duha.Ja,ban bo-

sanski Kulin,obećavam Tebi kneže Krvašu i

svim građanima Dubrovčanima pravim Vam pri-

jateljem biti od sada i dovijeka.I pravicu držati

sa Vama i pravo povjerenje,dokle budem živ.

Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam,tr-

gujući,gdje god se žele kretati,gdje god koji hoće,

s pravim povjerenjem i pravim srcem,bez ikakve

zlobe,a šta mi ko da svojom voljom kao poklon.

Neće im biti od mojih časnika sile,i dokle u mene

budu,davat ću im pomoć kao i sebi,koliko se

može,bez ikakve zli primisli.Neka im Bog po-

mogne i svo Sveto Evanđelje.

Ja Radoje,banov pisar,pisah ovu knjigu banove

povelje od rođenja Kristova tisuću i sto i osam-

deset i devet ljeta,mjeseca augusta i dvadet i

deveti dan,(na dan) odrubljenja glave Ivana

Krstitelja.

 

Povelja je najstariji svjetovni spomenik na južnoslavenskom prostoru pisan bosanskom varijantom ćirilićnog pisma-bosančicom(prof.dr.Enver Imamović).

Povelja je najstariji pravni akt na južnoslavenskom prostoru napisan na narodnom(slavenskom) jeziku,u varijenti bosanskog jezika.

Povelja pisana u 12.stoljeću potvrđuje snagu DRŽAVE,snagu njenog vladara koji garantira sigurnost na njenom teritoriju pa time i potvrđuje državnost Bosne i Hercegovine.

 

Izvor:AVAZ,24.08.2019.

1566 Posjeta 1 Posjeta danas