PRILOZI ZA BOLNICU U MOSTARU

U listu ” Bosna ” 1871. godine objavljen je spisak dobrovoljnih priloga iz kadiluka Ljubuški za bolnicu u Mostaru. Priloge su dali čelnici grada, imućniji posjednici, članovi upravnog vijeća i kotarskog suda, drugi činovnici iz gradske uprave i trgovci:

 

Hulusi beg kajmakam 100 groša,                  kotarski predstojnik

Ibrahim Edhem ef. kadija 100,                      sudija

Bećir beg 100,                                                vjerovatno Bećir-beg Kapetanović

Arif ef. 15,                                                      vjerovatno Arif ef. Omerhodžić

Članovi idare medžlisa 30,                             članovi upravnog vijeća

Mumeizi deavi 20,                                         porotnici suda

Zulfikar ef. malmudir 40,                               finansijski upravnik

Šemsi beg idare ćatib 10,                               pisar upravnog vijeća

Halid ef. deavi ćatib 20,                                 vjerovatno Halid e. Sadiković, sudski pisar

Hasan ef. sanduk emin 20,                            povjerenik pomoćne zaklade

Ali-aga , buljuk aga 20,                                  zapovjednik čete, kao kapetan

Mehmed ef. žurnal emin 6,                           povjerenik za novine

Ali ef. nufus mukaid 5,                                   činovnik u statističkom odjelu

Špiro taksildar 5,                                            poreznik, sabirač poreza

Nikola , član idare medžlisa 5,                       član upravnog vijeća

Ilija , član idare medžlisa 5,                            član upravnog vijeća

Anto , mumeiz deavi 5,                                  porotnik

Ristan , mumeiz deavi 5,                                porotnik

 

Franković fratar 20,

Mustafa aga Osmić 16,

Salih aga Dizdarević 8,

Mehmed aga Ćerić 5,

Ibrahim aga Bostandžić 3,5,

Mustafa aga Ćerić 8,

Mula Halil Hrle* 6,

Mustafa aga Fazlagić 10,

Laković trgovac 5,

Jovan Belić 5,

Ristan Malan* 5,

Osman aga Jakić 20,

Husein aga Košarić 5,

Mehmed aga Gujić 5,

Stojan trgovac 2,

Sava trgovac 2,

Risto Vidaković 4,

Šaćir Talagić 5,

Risto Janić 5,

Hasan aga Daivić 3,

Pero Jelić 5,

Jovo Solar 5,

Mehmed aga Mehičević 5,

Jovan Moković 5 ,

Mehmed aga Fadilović 5.

 


*Mula Halil Hrle- iz Stoca, sin Alijin, autor jedne ljekaruše na turskom jeziku koju je dovršio 1846/1847. godine za vrijeme školovanja u medresi u Ljubuškom pred muderisom Mehmed ef. Krehićem. Značajniji je kao prevodilac djela „Kasidei Burdei bosnevi“ 1868. godine koju je spjevao el Busiri u slavu Muhameda a. s. (Hasandedić H. Muslimanska baština u Istočnoj Hercegovini. El- Kalem et al., Sarajevo 1990.)

Mula Halil Hrle je u Ljubuškom imao mlinove na Trebižatu i kuću u nekoj od ljubuških mahala, vjerovatno u „Dojnoj mahali“. Živio je mnogo duže u Ljubuškom nego u Stocu. Uživao je veliki ugled među Ljubušacima i jedno vrijeme se potpisivao kao „Ljubušak“.

Bosna 1871,  286,  2.

Dr. Halid Sadiković

 

Foto: Stara bolnica u Mostaru 1925 g., izvor CIDOM (Centar za informaciju  i dokumentaciju Mostar)

1922 Posjeta 1 Posjeta danas