Refik Ličina: Malmo,Muslimansko groblje na dan 22.10.1994.godine

Prvi naši mezarovi

Uz obale Odinove

Crni kao galebovi

Bijeli kao kišne dove

Tu leži Adem,Pruščak valjan,

Na pokoru slab i tijesan,

Bašluci su mu od držalja

Otetih u Fjorsu os skinhedsa.

 

Pod oštrom liskom trstike,sase

Samuje Mirza(dvogodno dijete),

-Vrati se!-melecu u glas zavikaše

Kad prvi korak pruži svijetom…

 

Ko ovdje počiva?Čija to duša

Sjeverom stravljena,krioca sklopi?

„Nišan(mu) podiže šćer Hankuša“,

A kiša,šapatom,ime otopi…

 

Izvor:Refik Ličina: EX SOLIO;Bosanska riječ 2001.

Izbor:Kemal Mahić

1905 Posjeta 1 Posjeta danas