Mirjana Stefanović: VELIKO ZLO

Zlo se među nama bezglavo tumba

tamo amo,

i okruglo i ćoškasto,

sa šiljcima.

 

Od zarđale je legure grožđa,

veliko kao kuća.

 

Pritaji se načas i miruje.

 

Iznebuha se opet škripom pokrene

i nastavi da baza,

u početku sporo,

pa sve brže i brže.

 

Pobije mnoge,

ali većina nas ipak preživi.

 

Izvor:Sarajevske sveske 35-36;2011.

Izbor:Kemal Mahić

1125 Posjeta 1 Posjeta danas