PODRUŽNICA „NAPRETKA“

Godišnja skupština podružnice hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u Ljubuškom održana je 10. svibnja 1908. godine*. Iz izvještaja poslanog centrali razabire se da je podružnica imala 47 članova i to jednog utemeljitelja i 46 podupirućih članova (podružnica je osnovana ove duštvene godine*). Ukupni primitak podružnice je iznašao 541 krunu i 6 helera i to: od utemeljitelja 40 kruna, prinosi od redovitih članova 170 kruna i 60 helera, razni prinosi 291 kruna i 66 helera, od prodanih kalendara 28 kruna i 80 helera, od prodanih blokova 10 kruna. Ukupni izdaci podružnice iznašali su 156 kruna i 18 helera. Prema tome je centrala primila od podružnice u svemu 384 krune i 88 helera.

Za slijedeću godinu izabran je odbor podružnice: predsjednik Eugen Pelicarić*, potpredsjednik Anto Gavran*, tajnik Dragutin Keruc, blagajnik Ivan Miličević*, knjigovođa Milan Uremović*, revizor Josip Cvoriščec, odbornik Otmar Mešeg*, odbornički zamjenici Ljubomir Luburić i Franjo Kušec*. (1)

Kao i sve druge, ljubuška podružnica „Napretka“ sticala je prihode od prinosa pojedinaca za njeno utemeljenje, prinosa redovitih članova, od prodanih kalendara, blokova, milodara i drugih prinosa (redovite godišnje zabave, godišnja sijela, igranke, „luka sreće“, „dućani“, povremene novčane pomoći gradskog i kotarskog vijeća, prodaja šibica, cigaret papira i sapuna pod društvenim imenom itd). Ove zabave bile su često na granici novčane pasive, ali redovno s velikim moralnim dobitkom.

Pored novčane podrške građana i svećenika podružnicu je održavao zavidni entuzijazam njenih članova, što se vidi iz molbe voditelja Kotarske pripomoćne zaklade u Ljubuškom za prepis jedne pjesme koju koju bi on „krasnoslovio“ na zabavi „Napretka“ u Ljubuškom:

“Velemožni gospodine! Premda nepoznat, obraćam se na Vašu Velemožnost slijedećom molbom: Ovdašnja podružnica „Napredak“ daje 1. marta 1908. godine zabavu u korist školske djece, na kojoj bi i ja, niže potpisani, imao krasnosloviti jednu pjesmu. Ali budući da se ista, tj. “Klevetnikom Hrvatske” od Augusta Šenoe ovdje ne može dobiti, to molim Vašu Velemožnost, da li bi bila milostiva, te istu prepisati i amo priposlati izvoljela. U nadi da će mi Vaša Velemožnost ovoj skromnoj molbi što skorije udovoljiti, bilježim se s dubokim štovanjem. Vaš odani Jul. Vlad. Dučić, vod. Kot. prip. zaklade.“ (2)

O djelovanju „Napretkove“ podružnice u Ljubuškom ostale su kratke novinske vijesti o redovitim godišnjim zabavama i sijelima.

Zabava 1. februara 1908. godine bila je, vjerovatno, pod okriljem „Napretka“, iako to nije u napisu navedeno. Prihod je bio namijenjen kao prilog za početak i nastavak gradnje crkve sv. Kate, osvećene 1906. godine: „Ovdašnje zanatlije Hrvati- katolici priredili su u subotu 1. ovog mjeseca zabavu u korist gradnje rimo- katoličke crkve u Ljubuškom. Zabava je održana u sali ovdašnjeg Hrvatskog pjevačkog društva ,,Trebižata“ koja je bila okićena zelenilom i raznim zanatlijskim alatima. Pored dobro izvedenog programa bijaše i prihoda oko 800 kruna. Svakako treba zahvaliti vrijednim zanatlijama, koji se potrudiše i pomogoše Crkvenom odboru, da može započeti rad nastaviti i dograditi crkvu, kojoj je osvećen temelj još 6. maja 1906. godine.“ (3)

Car i Kralj Franjo Josip izrazio je blagodarnost ljubuškoj podružnici „Napretka“ za podršku i za očitovanje vjernosti, odanosti i lojalnosti povodom proglašenja aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine. (4)

“Na 8. siječnja obdržavali su ljubušanski obrtnici Hrvati zabavu u korist “Napretka” kod koje je lijepa svotica od 201 K i 80 h društva dopalo. Podružnica se zahvalila ljubuškim obrtnicima i prilagačima milodara, među kojima su, pored brojnih Hrvata, bili obitelj Fazlinović, Hasan-aga Dizdarević, Mihajlo Murko, kotarski predstojnik, Haki-beg Gavran, Mehmed ef. Konjhodžić, Idriz Lalić, Mehmed Lalić, braća Vitković, Uglješa Delić, Srpska čitaonica, Đulemin Mesihović i Faik ef. Sadiković.“ (5)

Odbor ovdašnje podružnice hrvatskog društva »Napredak« priredio je na 5. o. mj. redovnu godišnju zabavu, koja je održana u sali hrvatskog pjevačkog i tamburaškog društva »Trebižat«. Na zabavi je koncentrirala glazba c. i kr. pukovnije br. 22. Zabava je bila dobro posjećena te je imala lijepa prihoda. (6)

Među Hrvatima je sabrana skromna svota za „Napredak“. Darovali su Mara Šegan*, Jakov Anić*, Ante Gavran*, Ivan Miličević, Eugen Pelicarić, Mehmed H. M. Mahić fra Pavo Šimovič, svaki po jednu krunu. (7)

Kotarsko vijeće je na sjednici 26. oktobra dodijelilo po 500 kruna pomoći “Napretku” i “Gajretu” iz “suvišaka ovogodišnjih”, naravno, uz odobrenje Zemaljske vlade. Potpisnici odluke su dr Ante Politeo, kotarski predstojnik i Ante Babić, predsjednik Kotarskog vijeća. Od članova Kotarskog vijeća za odluku su glasali prisutni Gnjato Ljubomir, Gujić Ibrahim-aga, Gujić Hasan-aga, Dizdarević Hasan-aga, Zelić Šimun, Jelić Petar, Kovač Ante, Lalić Idriz-aga, Milas Stipe, Pehar Ivan, Kraljević Mate, Puljić Jozo, Čorluka Ivan i Mesihović Memiš-aga. (8)

Ovogodišnja zabava hrvatskog kulturnog društva “Napredak” bila je vrlo uspjela. Gostovala je “Hrvatska glazba” iz Mostara, a bilo je mnogo posjetioca iz Vrgorca, Imotskog i Čapljine. U “Graničarima” su uloge tumačili Bukvić, Bašićeva mlađa, Selimić, Obradović, Boras, Fazlinović, Barbarić, Petrić, Živković, Džamonja, Veber i Grisogono*. (9)

“Napretkova” podružnica priredila je 1. veljače zabavu u prostorijama hrvatske čitaonice “Trebižat”. Odbor je mimoišao šablon uobičajenih malovaroških zabava sa pozorišnim komadima i deklamacijama angažujući četveroglasni muški zbor “Hrvoje” i “Hrvatsku Glazbu” iz Mostara. “Hrvoje” je nastupio sa četiri programske tačke: “Napretkova himna”, “More Adrijansko”, “Tri djevojke” i “Teci Bosno”. Deklamaciju “Otac i sin” od T. Alaupovića izvela je mlada V. Anić. Sala čitaonice bila je dupkom puna građanskog i seoskog svijeta. Uspjeh svakako pripada i odboru podružnice (dr Pero Petrić, Drago Grabovac, dr Nuić* i Ante Gavran). (10)

Podružnica hrvatskog kulturnog i prosvjetnog društva “Napredak” sinoć je priredila u svim prostorijama restoracije “Kovač” svoje godišnje sijelo. Na sijelu je bio prisutan sreski načelnik sa gospođom, predsjednik općine i dosta uglednih građana i seljaka iz okolnih sela. Svirala je “Hrvatska seljačka glazba” sa Humca pod dirigiranjem svoga kapelnika vlč g. Rudolfa Mikulića*. (11)

* Na osnovu ovog podatka može se tvrditi da je podružnica „Napretka“ u Ljubuškom osnovana 1907. godine, prije 10. svibnja, što se ne slaže sa navodom Pejanovića da je osnovana 1906. godine (Pejanović Đ., Kulturno-prosvetna humana i socijalna društva u Bosni i Hercegovini za vreme austrougarske uprave, Sarajevo 1930.).

* U nedelju 6. januara 1907. godine došlo je do ujedinjenja Hrvatskog potpornog društva za potrebne đake srednjih i visokih škola iz Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru i Hrvatskog društva za namještanje djece u zanate i trgovine- „Napredak“ iz Sarajeva u kulturno i prosvjetno društvo „Napredak“ (Nikić A. Utemeljenje Hrvatskog potpornoga društva (Napretka). (CCP52 (2003), 137- 153).

* Podružnica nije imala svoj društveni dom.

* Milan Uremović- općinski bilježnik.

* Ivan Miličević- ljubuški trgovac.

* Franjo Kušec- pomoćni učitelj Narodne osnovne škole u Ljubuškom.

* Mara Šegan- vlasnica krčme u gradu.

* Jakov Anić- građevinski poduzetnik.

* Eugen Pelicarić- učitelj, dugogodišnji upravitelj Narodne osnovne škole u Ljubuškom, legenda ljubuškog školstva, dugogodišnji predsjednik Udruženja učitelja za kotar Ljubuški, dosljedni borac za hrvatske nacionalne interese.

* Anto Gavran- posjednik i trgovac, dobrotvor, jedan od najuglednijih ljubuških Hrvata, žrtva partizanskog terora.

* Otmar Mešeg- kotarski politički pristav, doktor pravnih znanosti, pisac.

* Grisogono Bernard- geometar, vjerovatno otac prof. dr Petra Antona Grisogono, poznatog hrvatskog intelektualca (1924- 2017), rođenog u Ljubuškom.

* Dr Nuić Petar- doktor pravnih znanosti, ljubuški advokat, političar. I danas je na uzgoru „Nuića kuća“ na Stublu.

* O. fra Rudolf Mikulić- osnivač Hrvatske seljačke glazbe i Pjevačkog zbora na Humcu, sagradio Dom sv. Ante na Humcu. Veoma je zaslužan za dovršenje gradnje gradske crkve sv. Kate.

 1. Godišnja skupština „Napretkove“ podružnice u Ljubuškom. Hrvatski dnevnik 1908. 126, 2, od 3. lipnja.
 2. Molba Vladimira Dučića za prepis pjesme Augusta Šenoe. (Ostavština Ivana Miličevića). Arhiv BiH, NKHZ 15. IX 2/67.
 3. Za gradnju crkve. Sarajevski list 1908, 18, 4, od 12. februara.
 4. Nezvanično. Sarajevski list 1908, 133, 1, od 6. novembra.
 5. Ljubušaci za “Napredak”. Hrvatski dnevnik 1910, 21, 2, od 27. siječnja.
 6. »Napretkova« redovita godišnja zabava. Sarajevski list 1913, 75, 2, od 10. aprila.
 7. Ljubuški za „Napredak“. Hrvatski dnevnik 1910, 143, 2, od 27. lipnja.
 8. Zaključak Kotarskog vijeća o dodjeli pomoći kulturno-prosvjetnim društvima “Napredak” i “Gajret” od 26. oktobra 1920. godine. Arhiv BiH ZVS 1921, 212-1/90/1.
 9. “Napretkova” zabava. Narodna sloboda 1924, 12, 2, od 21. marta i 13, 3, od 28. marta
 10. „Napretkova“ zabava u Ljubuškom. “Napredak” 1931, 1- 2, januar- februar.
 11. Uspjelo sijelo “Napretka” u Ljubuškom. Jugoslavenska pošta 1935, 1860, 2, od 9. jula.

Halid Sadiković

2386 Posjeta 2 Posjeta danas