KOPČIĆI

Kopčići su bili pripadnici muslimanskog plemstva.Podrijetlom su bili Hrvati katolici koji su,s dolaskom Turaka na prostor Bosne,prešli na islam.O prelasku Kopčića na islam postoje dvije potpuno različite predaje.Prvu predaju o slavnom podrijetlu svoje obitelji pripovjeda Treho Kopčić u romanu Put bez sna.Neki car iz Stambola zaratio s madžarskim kraljem Janošom i ovaj Kopčić bi pozvan u vojsku.Na ratištu mu pođe od ruke da uhvati kralja Janoša.I dođe jedan četovođa i otme ga od Kopčića.A Janoš kralj kaže:“Pričekajde!“I odreže komad od svoje zelene dolame i dade je Kopčiću:“Čuvaj to,valjat ce ti!“

Od četovođe oduze Janoša alajbeg,od alajbega vojskovođa,pa s njim pred sultana,kaže:“Ja sam ga uhvatio“.Pita sultan Janoša:“Je li te ovaj zarobio?“.“Nije,padiša.“,veli njemu Janoš.Onda sultan posla glasnika u vojsku neka mu se javi za nagradu onaj koji je uhvatio Janoša kralja.I javljali su se po redu svi koji su ga preotimali jedan od  drugoga.A Janoš bi odgovorio:“Nije taj,nije ni taj.“

Najposlije dođe onaj goljo redov,bijeda gologuza iz Rame.Kaže Janoš kralj:“Mislim da je ovaj.Ako si ti onaj što me je zarobio,istrgao mi sablju iz ruku i svezao ih naopačke,pokaži mi onaj skut od dolame“.Kopčić iz njedara izvuče komad zelena sukna,prinese ga Janoševoj dolami,i oni koji su tu za svjedoke pozvani,vide da se boje i tkanina podudaraju.

Pita sultan Kopčića:“Šta ćeš da ti dadem?“ „Ja,vala,svijetli padiša,neću ništa nego mi daj onoliko zemlje koliko ću na svom konju Mlikoti optrčati za jedan dan.“Kaže njemu sultan:“Budalo ramska,što ćeš vrat lomiti po brdu i jarugama,zaišti nešto drugo!“ „Ništa nego to“,kaže Kopčić,“što objašem konjem,da je moje.“

I sultan mu dade što je tražio.Za jedan dan objašio je svu Ramu,Vukovsko,Kupreško polje i jedan dio Duvanjskog polja.Za sobom je bacao kruh kao biljeg kuda je prošao.Po tome su tragu išli carski činovnici i graničili.Na tu zemlju sultan mu je svojeručno napisao pismo.(Aralica,1987;Dragić,2001.).

O tom događaju govori i Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak u svome Narodnom blagu.Ipak,njegova predaja se razlikuje te prema njemu Alaj-beg Kopčić,a ne Kasumbeg,hvata u boju poljskog princa u 15.stoljeću(Truhelka,2011)….

 

Izvor:Motrišta 81-82,Komparativna analiza predaja  o Divi Grabovčevoj od  Nikole Sunare;

Priredio:Kemal Mahić

 

Selo Kopčići u Ramskoj dolini, potopljeno ca 1967 godine pri izgradnji hidrocentrale

 

 

1558 Posjeta 1 Posjeta danas