LJUBUŠKE MAHALE, 4.dio, ŽABLJAK-DONJA ZAGUŠA

1.KONJHODŽIĆ TAHIR

2.KONJHODŽIĆ EJUB

3.KONJHODŽIĆ HAMID

4.SADIKOVIĆ  MUHAREM ef.

5.SADIKOVIĆ ŠERIF

6.SADIKOVIĆ MUHAREM

7.SADIKOVIĆ MUSTAFA

8.SADIKOVIĆ MURIS9.ZUHRIĆ MUJO –ALIJA

10.ANADOLAC KADRIJA

12.ANADOLAC SALKO

13.ANADOLAC SULEJMAN

14.BILAL ŠUĆRIJA

15.MUMINAGIĆ AHMET

16.MUMINAGIĆ SULEJMAN

17.MUMINAGIĆ ALIJA

18.MUMINAGIĆ MUSTAFA/Žgaja/

19.MUMINAGIĆ HUSEIN

20.MUŠIĆ HUSO

21.MUŠIĆ SULO

22.MUŠIĆ MUSTAFA

23.HADŽALIĆ DŽEMAL

24.HADŽALIĆ  HUSEIN

25.HADŽALIĆ  DULO

26.HADŽALIĆ  ALIJA

27.HADŽALIĆ SALKO

28.OMERHODŽIĆ ALAGA

29.OMERHODŽIĆ HAMO

30.HAJDAREVIĆ RAIF

31.HAJDAREVIĆ ILIJAS

32.MUMINAGIĆ MUHAMED

33.MUMINAGIĆ BEG.HAĐE

34.MUMINAGIĆ OMER

35.MUMINAGIĆ SUAD

36.MUMINAGIĆ MEHO,živio u Dubrovniku

37.OMERHODŽIĆ HAMID ef.

38.OMERHODŽIĆ HASAN

39.OMERHODŽIĆ  SMAIL,

40.OMERHODŽIĆ SADUDIN

41.OMERHODŽIĆ  HUSEIN

42.OMERHODŽIĆ SALKO

43.OMERHODŽIĆ  MUJAGA

44.OMERHODŽIĆ  IBRAHIM

45.IBRULJ AHMET

46.IBRULJ SULO

47.IBRULJ MUHAREM

48.IBRULJ MUSTAFA

49.OSMIĆ ZAIM

50.OSMIĆ  HAMO

 

Izvor:Ostavština  Aziza(Džemal) Sadikovića

Priredio:Kemal Mahić

2009 Posjeta 1 Posjeta danas