Prof.dr. LADA SADIKOVIĆ

Dr. Lada Sadiković,profesor Ustavnog prava na  Fakultetu za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne studije.

Doktorirala je,magistrirala i diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Istovremeno je diplomirala i na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu(1991).

Na FKKSS radi od 2000.godine,a prije toga je radila kao službenik Ambasade SR Njemačke na sekretarskim poslovima,poslovima diplomatske korespodencije i diplomatsko-konzularnim poslovima(1997-2000) i kao profesor na državnoj školi Langenau i Volkshochschule Ulm(SR Njemačka,1994-1979).Predavač je i akademski direktor II i III ciklusa nastave pod nazivom „Upravljanje državom i nevladinim sektorom“,u okviru Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i III ciklusa studija na Fakultetu uprave.

Uz nastavničke funkcije,obavljala je i funkciju prodekana za nastavu,član je Predsjedništva Nezavisne asocijacije intelektualaca Krug 99,glavni je i odgovorni urednik časopisa „Uprava“ i zamjenica predsjednika Bošnjačke zajednice kulture Preporod.Profesorica Lada Sadiković dobitnik je Plakete za doprinos u razvoju koncepta ljudskih prava i sloboda i sigurnosti(Skoplje,maj 2016).

Ekspert je brojnih međunarodnih organizacija kao što su DCAF(Ženeva),UNICEF,UNDP,Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine,Save the Children Norway,ETC Graz i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata.U okviru studijsko-istraživačkih posjeta boravila je na Univerzitetu Roehampton(London,2014),Geneva i Bern(2013),LSE-London(2009 i 2010),La Sapienza,Rim(2009),Institut Raoul Wallenberg,Lund(2001),Štokholm(2001),Institut Eric Castren Turku(2001), i Kopenhagen (2001).

Pored brojnih članaka,profesorica Lada Sadiković objavila je i sljedeće knjige:

„Ogledi o Ustavu Bosne i Hercegovine“,Asocijacija Krug 99,Sarajevo (2016);

„Venecijanska komisija o Ustavu Bosne i Hercegovine“,Asocijacija Krug 99,Sarajevo(2015);

„Ustav Bosne i Hercegovine,sigurnost i ljudska prava“,Centar za sigurnosne studije BiH,Sarajevo(2012);

„Ustav BiH i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“,Sarajevo (2010);

„Ljudska prava“,Fakultet kriminalističkih nauka,Sarajevo (2006),i drugo izdanje,Sarajevo (2012);

„Država u evropskom poretku“,TKD Šahinpašić(2005) i drugo izdanje Sarajevo i Zagreb(2009);

„Vanredno stanje i ljudska prava“,Edition „Magistrat“,Sarajevo (2003)…

 

Napomena:Prof.dr. Lada Sadiković je kćerka  prof.dr.Ćazima i dr.Faride(Ferice) Sadiković iz Ljubuškog!

Izvor:dr.Nazif Veledar:LEKSIKON  ZNAMENITIH  BOŠNJAKA,BZK Preporod,Sarajevo 2017.

Priredio:Kemal Mahić

sad5

3636 Posjeta 2 Posjeta danas