Spisak šehida koji poginuše pod Banja Lukom 1737.godine

Sve plemići, aga i spahija:

Pogibe mu beže Atlagiću,

Desno krilo od turske krajine,

Dva Firdusa od bijelog Livna,

Sa vrha Bišća dva Beširevića,Od Petrovca tri Kulinovića,

Iz Saraj'va Čurćić Jašar beže,

Beg Ljubović s'Nevesinja ravna.

Od Trebinja dva Pašića mlada,

Od Zvornika stari Ala-aga,

Od Gradačca dva Gradaščevića,

Iz Travnika Hasan efendija,

Od Glamoča tri Filipovića,

Dva Repovca bega iz Neretve,

Beg Ždralović iz Skoplja gornjega,

Beg Ljubunčić od sela Čuklića,

Od širokog polja Livanskog,

Tri Kopčića od bijelog Duvna,

Od Zagorja Čengić Osman beže,

Od Glasinca Babić Alaj beže,

Od Pljevalja dva Selmanovića,

Od Čajnića tri bega Sijerčića,

Beg Branković od sela Kovanja,

Od Sokolca tri Šahinpašića,

Beg Tanković sela Rakitnice,

Od Novog Cerć Murat beže,

Beg Badnjević od turske krajine,

Dizdar  aga od jajačkog grada…

 

Izvor:Dženana Buturović:Banjalučka bitka 1737. u usmenoj tradiciji;Behar(Zagreb) 1998.

NAPOMENA:

Boj kod Banja Luke je uslijedio nakon napada Habzburške monarhije na sjeverozapadni dio Bosne koja je tada nominalno bila pod osmanskom vlašću.Pošto Osmansko carstvo nije moglo adekvatno vojno odgovoriti na napad Habzburgovaca zbog više frontova diljem rubnih dijelova Carstva,to je bosansko plemstvo organiziralo uspješnu odbranu i vratilo Habzburgovce preko Save do konačnog pada Bosne i Hercegovine pod Austro-Ugarsku 1878.godine nakon Berlinskog kongresa(nakon 150 godina).Ovom bitkom kod Banja Luke je ojačana svijest o neophodnosti borbe i spremnosti da se brani Bosna i Hercegovina!

Priredio:Kemal Mahić

1596 Posjeta 1 Posjeta danas