AZEMINA KREHIĆ: MURVA

Ne treba saditi stabla murve

ni oraha u blizini doma,

njihove žile su demonske

i ako se razastru,kuća će

zasigurno ostati pusta…

U jutru je ležao izranjavan dud.

 

Pod njim je mrtav lažao hlad

za stotine izgubljenih ptica.

 

Samo su koze halapljivo

brstile njegove još uvijek

treperave vršike,koje su se

do jučer samo snenim

pogledima mogle dohvatiti…

 

Izvor:Azemina Krehić:“Zrcalo od mjedi“;Tešanj:Planjax komerc,2021.

Izbor:Kemal Mahić

.

1633 Posjeta 1 Posjeta danas