Šta li će Bog sa Stanišom Jovanovim?

Šta li će Bog sa Stanišom Jovanovim? – pitao sam se žureći na liturgiju, slušajući povorku dok prepričava detalje njegove smrti. Staniša, nekadašnji prijatelj mog pokojnog oca umirao je danima.…

Prof. dr. Alija Pirić

Profesore Piric, bili ste profesor mnogim generacijama studenata filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na katedri jezik I knjizevnost. S toga moje prvo pitanje bice o jeziku. Govornom jeziku. Ne imenujem…

Ko je novi vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić?

Monsinjor Vukšić rođen je 9. siječnja 1954. u Studencima, općina Ljubuški, u Mostarsko-Duvanjskoj biskupiji. Odlukom pape Franje vodstvo Vrhbosanske nadbiskupije od subote, 29. januara povjereno je nadbiskupu monsinjoru Tomi Vukšiću.…

AZEMINA KREHIĆ: DŽEMRE

U govoru vrabaca koji sa sebe još stresaju teško paperje sna, a koji svijet dokučuju nama neznanim razumom, empatični Sulejman ovog,pretkijametskog doba, osluhnuo je o pucanju džemreta.   O tom…

MESIHOVIĆI

Kačić je sačuvao spomen te porodice na nekoliko mjesta u oba izdanja Razgovora,samo je piše,zbog pomanjkanja osjećaja za glas „h“,Mesiović,kakve slučajeve sretamo i inače u istom djelu i kod drugih…

GRADSKO VIJEĆE (Kalendar “Bošnjak” 1886 – 1918)

Naredbom Zemaljske vlade aprila 1879. godine pristupilo se osnivanju gradskih općina u sjedištima kotareva kao osnovnih izvršnih organa Kotarskih ureda, Okružnih oblasti i Zemaljske vlade. Gradsko zastupstvo se sastojalo od…