AZEMINA KREHIĆ: DŽEMRE

U govoru vrabaca koji sa sebe još stresaju

teško paperje sna,

a koji svijet dokučuju nama neznanim razumom,

empatični Sulejman ovog,pretkijametskog doba,

osluhnuo je o pucanju džemreta.

 

O tom svjedoče nestrpljivi insekti

što tragaju za posljednjim kapima rose.

Svjedoče meki tabani vitke djevojke

koji streme još prohladnoj rijeci

i proljetna bijelost njenog tijela,

polegnutog pod pljuskom polena.

 

Ali,ne zna ništa o džemretu

iz njezinih očiju koje će mu udariti u srce.

 

Izvor:Azemina Krehić:“Zrcalo od mjedi“, PLANJAX KOMERC doo,Tešanj,2021.

Izbor:Kemal Mahić

.

 

1622 Posjeta 1 Posjeta danas